Текстове за живопис, изобразително изкуство и лично творчество на Fineluart

Текстовете за живопис, изобразително изкуство и лично творчество във виртуална галерия Fineluart са съсредоточени върху картините на Любомира Попова. Различните публикации в тази категория са създадени с цел да подредят творбите по различни показатели, за да могат да бъдат сортирани и разглеждани спрямо предпочитанията и настроенията на зрителя. По-долу можете да видите живопис в различни гами, стилове и жанрове, също така: маслена живопис, акварел, темпера, смесена техника, сюрреалистична живопис, абстрактна живопис, картини с влияние на кубизма и други. Към всяка група произведения на изкуството е приложен кратък текст описващ начина на подбор за съответната галерия, показателите, по които са подбрани картините и стилистиката, в която са вплетени.

Живопис в студената гама от Любомира Попова Fineluart

Живопис в студената гама – картини в сини и зелени нюанси и цветове

Живопис в студената гама е понятието, под което се вписват най-голямата част от картините на Любомира Попова Fineluart. Сините и зелените нюанси не са нейната сила, но са начинът, по който тя възприема света – като безбрежие от небе и листа, скрили в пазвата си покоя, към който се стреми подсъзнанието на автора. Също така, това са цветовете, чрез които най-често предава своите идеи и послания на зрителя – идеи, подчинени на светогледа и вътрешния й мир.

Живопис в студената гама е понятието под което се обединяват по-внушителната част от творбите на съвременната българска художничка. Те могат да бъдат различни по вид, по стил или спрямо концепцията, но синьото, като внушение за безвремие и зеленото в качеството си на пространства, създаващи хоризонта, са цветовете носители на основната идея. Понякога се среща лилаво, но то е използвано по-скоро като преход между синьо и червено, а не като самостойно стоящ в картината цвят.

Живопис в топлата гама от Любомира Попова Fineluart

Живопис в топлата гама – картини в цветове като червено, оранжево и жълто

Живопис в топлата гама от Любомира Попова Fineluart е представена на тази страница от виртуалната галерия на съвременната художничка. Цветове като червено, оранжево и жълто пресъздават светове и идеи, които трябва да звучат по различен начин, но и да носят настроението на светлината.