Кора от дърво - бялото платно

Често задавани въпроси за живописта на Fineluart

Възникването на страница с често задавани въпроси за Fineluart се наложи за улеснение на зрителите, които разглеждат виртуалната галерия живопис, преди да се свържат с Любомира Попова и да комуникират лично с нея.

През годините се появиха определени въпроси, които биват задавани ако не от почти всеки, то от доста хора – зрители, колеги, клиенти, посетители на изложби, онлайн публика…

Защо Fineluart?

Защото Fineluart изразява артиста Любомира Попова пълноценно – съчетава изящното изкуство и първите букви от името й: Fine-lu-art. Самата дума е благозвучна и говори достатъчно за живописеца и неговата същност.

Артистичният подпис Fineluart?

Артистичният подпис Fineluart има своята история и се променя през времето. В началото беше единствено „Lu“, а впоследствие се превърна във Fineluart, като логото „пронизва“ израза „fine art“.

Артистичният подпис на художника не е обикновен подпис. Той става и част от творбата, влиза във взаимодействие с композицията с формата и цвета си. Подписът Fineluart обикновено е в долната дясна част на творбата, освен ако елементите на картината не позволяват.

Защо живопис?

Защото Любомира Попова Fineluart е „живописец по рождение, художник по призвание, артист по душа“. Защото художничката мисли в цветове, вижда сюрреалистично и се изразява цветно, комуникира чрез нюанси, говори чрез живопис.

Защо живопис с маслени бои?

Защото живописта с маслени бои е страстта на Любомира Попова Fineluart. Самата техника позволява на художничката да „усети съпротивлението на материала“, да вдъхне изкуството буквално, да избира нанасянето на боята (гладко, пастьозно, велатурно), да експериментира с техники и начини на нанасяне на боята…

Маслените бои са плътни и тежки, което кореспондира с темперамента на художничката, с нейната вътрешна необходимост да съзерцава, с нейната нужда да се изразява отвътре-навън.

Защо картина за подарък?

Защото картината за подарък е не просто скъп спомен, но и носител на емоция, възможност за съзерцаване на форми, цветове и нюанси. Една и съща картина не е еднаква всеки ден, както би бил един сувенир. Тя кореспондира с емоционалното състояние на зрителя и „говори“ на неговия език. Картините в галерия Fineluart имат различни послания – оптимистични, нежни, меланхолични, блусарски… Картина за подарък може да бъде избрана за всеки тип темперамент и за всеки повод.

Защо живопис с кауза?

Любомира Попова участва в различни каузи и инициативи, през годините е съдействала за различни инициативи, продължава да помага и има желание да съдейства всеки път, когато има тази възможност.

Живопис с кауза е естествен начин да окаже подкрепа чрез това, което умее най-добре – да създава изкуство. Вижте благотворителна онлайн изложба Отвори очи с живопис.

Защо тези конкретни каузи?

Защото за Любомира Попова е важно да помага на борбени хора, които действат за постигане на целите си.

Споделете: