Етюд с акварел – безсюжетна живопис от Fineluart

Етюд с акварел - безсюжетна живопис

Етюд с акварел – безсюжетна живопис със статично излъчване

  • Картината е уникат
  • Размери: 50/ 70 см
  • Техника: живопис с акварел
  • Създадена: 2005 г.
  • Без рамка
  • Цена: 70 лв.


Етюд с акварел е безсюжетна живопис от Любомира Попова Fineluart, изразяваща емоционалната безтегловност, в която изпадаме понякога, усещайки неизбежността, с която годините изпреварват житейските стремежи. Етюдът е живопис с акварел със статично излъчване, в която витае усещането за нещо недовършено, нещо предстоящо, силно желано, но в същото време далечно…

Картината е нарисувана в студената тоналност, с преобладаващи сини и лилави цветове. Тя е по-скоро линеарна като цветните петна повече загатват формите на тялото, отколкото да изграждат светлосянка. Цялото излъчване на картината напомня скица, която не е довършена, но тъй като този ефект е постигнат нарочно, цялостната композиция може да бъде определена като картина с акварел.

Картината е създадена е с характерната за акварелната живопис феерична техника на преливащи се цветове. Композиционният център е съсредоточен върху торса, като главата и крайниците са само загатнати и се разтварят във фона около модела. Тялото е в профил, докато главата е извърната назад, сякаш, загледана в пространството отвъд. Фигурата е леко прегърбена, сякаш натежала напред, без да е приведена и без този факт да е част от някаква символика или дадена авторска концепция. Картината, определена като безсюжетна живопис, е рисувана по натура, но въпреки това, от съчетанието на нейните линии и форми прозира творческото вдъхновение на автора, прескочил натурното изобразяване на реалността и поел по пътя на фантазията като част от творческия процес по създаване на живопис и изкуство.

Статичност и съзерцателно настроение в безсюжетната живопис, наречена Етюд с акварел

Етюдът се определя като безсюжетна живопис, защото излъчва статичност и пресъздава съзерцателно настроение. Липсва не само история, но и движение. Пространствата се просмукват във формите, отнемайки усета за време.

Тази творба на изкуството от Fineluart не просто е етюд с акварел, тя е озаглавена именно по този начин. Това повторение е прозаично само на пръв поглед – неговата цел е да се постави акцент върху факта, че недовършеността и фееричния рисунък могат да бъдат способ за създаване на произведение на изкуството.

Споделете:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *