Как да нарисувам…

Как да нарисувам, как да творя, как да намеря вдъхновението и как да го задържа? Как да нарисувам картина, как да създам живопис, как да оценя изкуството и как да бъда художник и творец? Всичко това са въпроси, вълнуващи художника през целия му творчески и житейски път. Задавани са толкова много пъти, че на пръв поглед изглеждат ясни и рутинни – номерът е да с отговорим честно пред себе си, за нас и нашето лично творчество в контекста на личните и професионалните си цели, а не да търсим универсални истини и ясни теореми. Отговорите се менят понякога и това е нормално, особен когато става въпрос за живопис и изкуство – не само заради възрастта, но и заради приоритетите и емоционалността. В тази категория няма универсални отговори – тук са представени отговорите на Любомира Попова Fineluart и са разгледани някои от позициите, от които тя твори и съзерцава живота и изкуството, за да създава живопис.

Какви техники и похвати да използвам при създаване на картина?

Четки и Палитри 60

Има различни техники за създаване на картина и колкото повече похвати бъдат усвоени от художника, толкова по-осъзнат и изпипан ще е индивидуалният му стил. А и толкова по-обширни ще са неговите възможности за творчески изяви, независимо дали става въпрос за живопис, графика, рисунка, експеримент, поръчка и т.н.

Как да нарисувам етюд с черен молив?

Етюд със стъклени предмети, черен молив

Когато говорим за етюд, техниката на черния молив е една от най-благоприятните за пресъздаване на светлини, сенки, рефлекси и контраст между детайлност и „потъване“ на формата в пространството.

Разбира се няма правила и канони (даже експериментирането с техники, стилове и собствения стил е силно препоръчително), но все пак в тази публикация се търси отговора на основния и произтичащите от него въпроси, а именно:

Как да създам контрастна хармония в живописта?

Четки и Палитри 15

Какво е контрастна хармония и как се рисува живопис в контрастни цветове?

Контрастната хармония се създава на базата на съчетанието между цветове, които се намират на срещуположните места в цветната схема. Цветовете в цветната схема (както и в дъгата) са подредени по следния начин: червено, оранжево, жълто, зелено, синьо и лилаво (виолетово). Три от тях са основни (червено, жълто и синьо), а другите три – допълнителни (оранжево, зелено и лилаво). Контрастни двойки цветове са тези, в които участва един основен цвят в противовес на допълнителния, който е създаден при смесването на другите два основни цвята.

Как да рисувам натура по въображение?

Четки и Палитри 50

Как да създам рисунка по въображение, която да изглежда като рисувана от натура

Натура по въображение – няма такъв термин. И, все пак, понякога художникът застава през бялото платно с цел да създаде пейзаж, натюрморт или фигурална композиция, които да са реалистично изпълнени без да има конкретни обекти, които да изобразява. Това, в същността си, е по-скоро рисунка по въображение, която изглежда като рисувана от натура.

Предимствата са, че композицията може да бъде оформена максимално близо до идеята на автора, а детайлите да съвпадат идеално на основната концепция.

При рисуването на натура по въображение от първостепенно значение имат творческия усет, индивидуалната художествена изразителност, владеенето на различни изразни средства. За да може творбата да бъде определена като изкуство, авторът трябва съвсем съзнателно да вложи в своята рисунка на натура по въображение следните неща – композиция, сюжет, идея, символика, естетика.

Как да рисувам картини в топлата гама?

Четки и Палитри 48

Как да създавам живопис и живописна хармония, използвайки топли цветове и нюанси?

Отговорът на този въпрос е прост – живопис и картини в топлата гама се рисуват, когато художникът включи в палитрата си само топли цветове и нюанси.

Кора от дърво - етап 1
Кора от дърво – поръчка

Тогава какви са способите да се създаде живописна хармония чрез използването на топли цветове? Какво би разбунило фантазията на художника, за да го провокира да създава изкуство именно в тази гама? Какво символизират тези цветове и на каква експресия са носители? Как се възприема една такава творба от автора, критиката и публиката?

Какво изразяват топлите цветове и как присъстват в живота и живописните художествени произведения нюансите на червеното, жълтото и оранжевото?

Как да рисувам картини в студената гама?

Четки и Палитри 45

Как да създавам живопис и живописна хармония, използвайки студени цветове и нюанси?

Да, отговорът е – живопис и картини в студената гама се рисуват чрез използване на студени цветове и нюанси.

Но какви са начините да се постигне живописна хармония само със студена палитра? Кое би вдъхновило художника да използва тази гама? Какво изразяват тези цветове и как би „говорила“ на зрителя една картина в студената гама?

Какво е живопис с акварел и как да рисувам с акварелни бои?

Спомени за летен дъх - смесена техника - суха игла и акварел

Как се създава живопис с акварел, как да направя рисунка или картина с акварелни бои?

Очевидно за живопис с акварел се говори, когато съответната рисунка или картина е изпълнена с акварелни бои. Но каква е разликата между двата вида произведения, направени с тази техника и каква е същността на самата акварелна техника?

Акварелната техника има неограничен брой възможности за съчетание на цветове, изобразяване на форми и обеми, полагане на боята. Най-характерна за нея е велатурна техника – при нея се полагат прозрачни цветни петна, които се натрупват като слоеве един върху друг и изграждат пространства, обеми и светлосенки. Други способи за рисуване с акварел са: контрастът при размитите от водата петна и точно изписаните контури; рисуването върху сух и мокър картон (хартия); създаването на цветни петна с различна плътност; преливането на полутоновете по-категорично или по-велатурно; рисуване върху различни хартии с различни четки; рисуването на финалните детайли със суха четка.

Как да рисувам с маслени бои?

Четки и Палитри 20

Идеи за експериментиране с различните начини за създаване на живопис с маслени бои

Как да рисувам с маслени бои? не е въпрос, на който може да се даде еднозначен отговор. Всеки художник който се стреми към самоусъвършенстване в областта на маслената живопис трябва да познава цялата палитра от възможности на различните техники за рисуване с масло. Така творецът може да създаде своите картини по начин, по който най-точно да насочи зрителя към определени емоции и идеи.

Какво е стил в изкуството и как да изградя собствен стил?

Четки и Палитри 76

Какво е стил в изкуството и в живописта, какво означава индивидуален стил?

Стилът в изкуството е изграден въз основа на общи белези, които се превръщат в отличителна черта на цяла епоха, поколение, група творци или отделен художник (автор).

Разбира се, не винаги съществува рязка граница между различните стилове в изкуството – в повечето случаи всеки нов стил се заражда от предходния и поставя основата на следващите.

Това не важи при раждането на стил, който има за цел противопоставяне на предишните, както е при повечето течения от 20-ти век.

Как да нарисувам пейзаж?

Четки и Палитри 26

Как да нарисувам пейзаж по натура, по вдъхновение, по снимка, по спомен, като изкуство

Отговорът на въпроса Как да нарисувам пейзаж? е ясен единствено на пръв поглед – харесваш природна гледка, рисуваш каквото виждаш и… воала, пейзажът е готов!

Пейзажът е жанр от живописта и изобразителното изкуство, при който художникът трябва да съумее да рисува по натура или чрез пряко подражание, или чрез преплитането на разнообразни техники, правила, въображение и голяма доза мисловна дейност, които да превърнат картината му в изкуство, а не просто в произведение на ръката му.

За да може неговият пейзаж да бъде определен като изкуство, авторът трябва съвсем съзнателно да вложи в своята рисунка по натура следните неща – композиция, сюжет, идея, символика, светлосянка.

Дали творецът ще нарисува пейзажа като красива композиция или като изкуство е въпрос на предварително взето решение. За недостатък на творбата говорим, когато тя има претенции за висока стойност, но е създадена като подходяща единствено за украса на интериора, ведно с общата декорация.