Ахроматична живопис – картини с масло в черно и бяло

Ахроматична живопис с маслени бои от Любомира Попова Fineluart

На тази страница са събрани творбите на Любомира Попова Fineluart, които могат да бъдат обединени под понятието ахроматична живопис, което ще рече – картини с масло в черно и бяло.

Тук можете да разгледате маслена ахроматична живопис, но можете да видите и графика в черно и бяло. Различните произведения на изкуството са от различен вид изобразителни изкуство, в различен стил, разнообразни размери. Например:

 • маслена живопис в черно, бяло и сиво;
 • сюрреалистична живопис;
 • черно бяла графика – линогравюри, суха игла;
 • безсюжетна ахроматична живопис;
 • картина с шахматна дъска, на която има и цвят, но той само подкрепя идеята
 • за черно и бяло.

Показаната тук живопис с маслени бои е в сравнително малки размери, а графиките са още по-малки, но нито една от тях не може да бъде наречена миниатюра. Две от творбите са картини по поръчка, докато другите са създадени изцяло под властта на въображението на художника. Всички те съдържат в себе си фантазни образи, което ги причислява към сюрреализма – стилът, в който твори Любомира Попова Fineluart.

Внушения на маслената ахроматична живопис заради липсата на цвят

Внушенията на маслената ахроматична живопис притежават едно своеобразно богатство именно заради липсата на цвят – носител на идеята и символиката се явява единствено образът и авторът не насочва зрителя към определени емоции. По този начин наблюдателят на произведенията може да изгради свои собствени подсъзнателни представи за настроенията, които владеят картините.

Разбира се, част от настроенията могат да ъдат предадени и чрез други способи използвани в ахроматичната живопис. Такива са:

 • наситеност на цвета;
 • плътност на мазките или щрихите;
 • съчетание между различни по размер и форма светли и тъмни петна;
 • линиите, очертаващи формата, перспективата и детайлите
 • и така нататък.

В картините с масло в черно и бяло на Любомира Попова Fineluart, представени тук, тези способи са използвани по различни начини, в зависимост от търсеното внушение, на базата на вплетената в картината идея. Така авторската ахроматична живопис започва да притежава собствена душевност и наситеност на идеите и емоциите.

Споделете: