Визуално изкуство

Визуално изкуство в галерия живопис Fineluart – картини, художествени произведения, мултимедия
Визуалното изкуство, като определение, е онова изкуство, което е създадено за зрителните възприятия на публиката. То може да бъде и изобразително или изящно, например когато става въпрос за живопис, графика, картини. Но може да е и някоя от съвременните форми на изкуството като видео, фотография, компютърна графика, мултимедия…

Живописта също спада към визуалните изкуства, тъй като нейното основно изразно средство – цветът е част от зрителните възприятия на човека и, в същото време, част от възприемането на цветната картина.

Категория „Визуално изкуство“ в галерия живопис Fineluart показва статии, които съдържат текстове, картини, художествени произведения на изкуството или мултимедия, които се отнасят до това понятие.

Съзерцание – анимация от Любомира Попова Fineluart

Съзерцание - анимация

Авторски анимационен проект на художничката Любомира Попова Fineluart

Съзерцание е авторски проект – анимация от Любомира Попова Fineluart, създаден през 2008 година. Основната идея е съсредоточена върху способността на личността да превърне съзерцанието в начин на възприемане на действителността от дистанция, а не върху съзерцанието като отвлечено философско занимание.

Това е авторски анимационен проект на художничката Любомира Попова Fineluart, в който се проследява един стандартен ден на човек от Западноевропейската култура, в който се разглеждат не конкретните му действие и преживявания, а начинът му на възприемане на действителността – едновременно като деен участник, като създател и като звено от собствената си реалност.

Някъде – живопис с маслени бои върху фазер

Някъде - живопис с маслени бои върху фазер

Сюрреалистична живопис с маслени бои върху фазер от Любомира Попова Fineluart

  • Картината е уникат
  • Размери: 40/ 50 см
  • Техника: живопис с маслени бои върху фазер
  • Създадена: 2006 г.
  • Без рамка
  • Цена: 360 лв.

Картини живопис – творчески хоризонти

Маслени картини живопис, темпера и акварел от Любомира Попова Fineluart

Маслени картини живопис, темпера и акварел от Любомира Попова Fineluart, повлияни от стиловете сюрреализъм, кубизъм, абстракционизъм, импресионизъм, експресионизъм.

Живописта е само съзидателния акт, чрез който художника е свободен да преодолява пространствените ограничения на материалния свят. Изкуството е порива, а вдъхновението е разрушителната сила, които завладяват цялото същество на художника, за да превърнат фантазиите му в живопис, за да изтръгнат от дълбините на душевността му силата и решителността да покори хоризонтите отвъд белотата на платното…