Изящно изкуство

Изящно изкуство – живопис, маслени картини и сюрреализъм в галерия Fineluart

Изящното изкуство е изобразително или визуално изкуство, което има единствено естетическа функция. Произведения на изкуството, които се вписват в определението за изящно изкуство имат за цел да са носители на красивото според разбиранията за „красиво“ на художника, съвременниците му и епохата.

Изящното изкуство в галерия Fineluart се състои основно от живопис, маслени картини и сюрреализъм, но има и художествени произведения от сферата на графиката, рисунката, мултимедията и други.

В категория „Изящно изкуство“ в галерия Fineluart са включени текстове и галерии с картини, свързани с това понятие и показващи начините за създаването му, както и творби, които се отнасят до него – маслена живопис, картини и сюрреалистични произведения на изкуството.

Някъде – живопис с маслени бои върху фазер

Някъде - живопис с маслени бои върху фазер

Сюрреалистична живопис с маслени бои върху фазер от Любомира Попова Fineluart

  • Картината е уникат
  • Размери: 40/ 50 см
  • Техника: живопис с маслени бои върху фазер
  • Създадена: 2006 г.
  • Без рамка
  • Цена: 360 лв.

Картини живопис – творчески хоризонти

Маслени картини живопис, темпера и акварел от Любомира Попова Fineluart

Маслени картини живопис, темпера и акварел от Любомира Попова Fineluart, повлияни от стиловете сюрреализъм, кубизъм, абстракционизъм, импресионизъм, експресионизъм.

Живописта е само съзидателния акт, чрез който художника е свободен да преодолява пространствените ограничения на материалния свят. Изкуството е порива, а вдъхновението е разрушителната сила, които завладяват цялото същество на художника, за да превърнат фантазиите му в живопис, за да изтръгнат от дълбините на душевността му силата и решителността да покори хоризонтите отвъд белотата на платното…