Изящно изкуство

Изящно изкуство – живопис, маслени картини и сюрреализъм в галерия Fineluart

Изящното изкуство е изобразително или визуално изкуство, което има единствено естетическа функция. Произведения на изкуството, които се вписват в определението за изящно изкуство имат за цел да са носители на красивото според разбиранията за „красиво“ на художника, съвременниците му и епохата.

Изящното изкуство в галерия Fineluart се състои основно от живопис, маслени картини и сюрреализъм, но има и художествени произведения от сферата на графиката, рисунката, мултимедията и други.

В категория „Изящно изкуство“ в галерия Fineluart са включени текстове и галерии с картини, свързани с това понятие и показващи начините за създаването му, както и творби, които се отнасят до него – маслена живопис, картини и сюрреалистични произведения на изкуството.

Yandex.Metrica