Живопис в контрастна хармония от Любомира Попова Fineluart

Безумието на една мечта - маслена живопис от Fineluart

Картини и маслена живопис в контрастни цветове (червено – зелено, синьо – оранжево, жълто – лилаво) от Любомира Попова Fineluart

Тук са представени картини и маслена живопис в контрастна хармония от Любомира Попова Fineluart. За да бъде определено едно художествено произведение като картина с контрастни цветове, то трябва да е създадено в една от трите комбинации на съчетанията на контрастни цветове, а това са: червено – зелено, синьо – оранжево, жълто – лилаво.

Част от картините, определени като живопис в контрастна хармония от Любомира Попова Fineluart съдържат в себе си нюанси и от останалите цветове, но те просто допълват хармонията, създадена на базата на контрастните цветове.

В зависимост от тематиката, подбора на цветови решения, символиката и значението на цветовете, картините и маслената живопис в контрастни цветове от Fineluart изразява различни емоции, идеи и настроения. Например:

  • Мечтание, безсилие, безнадеждност;
  • Напрежение, темперамент, гняв, вътрешни сблъсъци и противоречия;
  • Съзерцание, устрем, величие, възвишеност;
  • Топлота, мечтание, стремеж.

Освен цвета, за цялостната експресия в картините и маслената живопис в контрастни цветове на Fineluart значение има и изборът на материал и начините на полагане на боята върху повърхността.

  • Картините са с маслени бои – те придават допълнителна тежест на цвета.
  • В някои картини боята е нанесена гладко, което дава предимство на образа, когато става въпрос за изразяването на идеята.
  • В други картини мазките са по-пастьозни, което дава релеф и дълбочина на нюансите, а оттам и илюзията за по-експресивно присъствие на образите и пространствата.
  • Стилът може да е по-абстрактен или по-сюрреалистичен в зависимост от вложената идея.
  • Някои картини са с по-импресионистично или поанталистично звучене – техните цветове и нюанси сякаш трептят, което успява, до известна степен, да уталожи „сблъсъка“ между цветовете в живописта с контрастната хармония.
Споделете: