Какво е рисунка, ексиз, етюд, картина?

Пеперуда - рисунка смесена техника от Любомира Попова Fineluart

Рисунка, ексиз (скица), етюд, картина – същност, принципи при изграждане и приложението им в живописта

Рисунката, ексизът (скицата), етюдът, картината са различни произведения в същността си, но имат общи принципи при изграждане (що се отнася до композиция, линия, форма, обем, рисунък). Приложението им в живописта (и изобразителното изкуство по принцип) е различно – всяко от тях има своето значение за развитието на идеята в процеса на творческия акт.

Етюд с акварел - безсюжетна живопис
Етюд с акварел – 70 лв.
  • Рисунка – изображение (с молив, въглен, туш), която може да е учебна, подготвителна за бъдеща картина или самостоятелно произведение на изкуството. Учебната рисунка има за цел да помогне на художника да изучи композицията, линеарното изграждане и светлосянката на предмети, пейзажи, хора, мускулатура, характер в портрета и т.н. Подготвителната рисунка спомага на автора да си изясни творческите решения по отношение на създаването на картината си, преди да е започнал работа по самата картина. Рисунката като самостоятелно художествено произведение се отличава по вложената в себе си идея, на която е подчинено изграждането й като цялост от образи, щрихи, обеми.
  • Ексиз (скица) – бързо нахвърляна рисунка, чиято цел е да се набележи идеята на автора по отношение на композиционни или концептуални решения. Най-често скицата е визуална хрумка (нещо като аналог на нахвърляните бележки на писателя).
  • Етюд – вид по-разработена скица, която служи като подготвителна за изграждането на художествено произведение – картина, живопис, графика. Етюдът може да е и учебна постановка, чиято цел е да се усвои изграждането на композиция, перспектива и светлосянка, както и да се тренира рисунъка на художника.
  • Картина – произведение на изкуството, при което има идея, символика или емоция, които са изразени от художника и чийто смисъл трябва да достигне до публиката, да я провокира или да я накара да се замисли по дадена тематика. Може да принадлежи на различен вид изящно или изобразително изкуство (живопис, графика); да е изпълнена с различна техника (маслени бои, акварел, офорт); да принадлежи към различни стилове и течения (сюрреализъм, импресионизъм, реализъм, кубизъм, супрематизъм).

Рисунката, ексизът (скицата), етюдът като самостойни художествени произведения

Сам - рисунка с молив върху хартия
Сам – 40 лв.

Разбира се, рисунката, ексизът (скицата), етюдът могат да се превърнат и в самостойни художествени произведения, каквото е картината. Това става, когато те притежават характеристиките на завършени творби или когато художникът е имал за цел да ги създаде като такива, вместо да ги използва като част от подготовката си. Тоест в тях трябва да има предварително заложена идея или емоция, които авторът да иска да изрази (или да подтикне зрителя към мислене в определена посока). Когато принципите на изграждането им и присъстващите в тях образи са подчинени именно на основната концепция, тогава се говори за рисунка, ексиз (скица) и етюд като самостоятелни художествени произведения, каквото е картината (графика и живопис).

Поради липса на вафлички, Fineluart използва бисквитки. Те са важни функционирането на сайта. Политика за поврителност

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Yandex.Metrica