Авторски картини живопис

Мечтание - маслена картина в галерия живопис Fineluart

Оригинална живопис, картини уникат, авторско копие/ авторска репродукция

Авторски картини живопис е понятие, което обединява в себе си различни видове произведения – оригинална живопис, картини уникат, авторско копие (авторска репродукция). До голяма степен те се припокриват, но между тях съществуват принципни разлики. Тези понятия важат и за графиката, скулптурата, рисунката и останалите изобразителни изкуства, но тук се разглежда тяхното проявление в живописта и по отношение на художникът, който използва цвета и нюанса за основни изразни средства.

Измерения - картина с маслени бои
Измерения – 720 лв.
  • Авторска картина живопис – това е художествено произведение, което е създадено от художника като оригинал, а не като репродукция, копие или имитация. Авторът е вложил своя идея, твори в собствен стил, пресъздава образите на собственото си съзнание, подсъзнание, естетически критерии, житейска философия.
  • Оригинална живопис – оригинална е онази живопис, която е създадена уникална, т.е. тя се явява първообраз на всички последващи копия иимитации (ако има такива). Дори по-късно да бъдат създадени нейни копия или репродукции, то първата творба продължава да се нарича оригинал.
  • Картини уникат – картината се определя като уникат, когато е единствена по рода си – няма копия и репродукции, не е част от серийно производство, не имитира друго произведение на изкуството.
  • Авторско копие (авторска репродукция) – това е копие на творба направена от художника, който е създал оригинала. Авторските копия и репродукции са много по-ценни от тези направени от друг творец, тъй като ръката (и съзнанието), която създава е същата. Това означава не просто копиране на линии и форми, но и влагане на същия усет, замах, първичен рисунък, натиск на ръката.

Авторски картини живопис в галерия Fineluart

Картините в галерия Fineluart са авторски – основно авторска маслена живопис. Има проекти, в рамките на които са създавани серии картини (особено що се отнася до графики и принтове).

Любомира Попова е художник, който не създава копия и репродукции, защото вярва, че емоцията и идеята в картината са по-живи, когато въпросното художествено произведение е оригинал.

 

Вижте самата галерия с картини на Любомира Попова Fineluart >>

Споделете: