Как да разпозная добрата идея за живопис и изкуство?

Четки и Палитри 24

Как да различа добрата идея за живопис, картина или произведение на изкуството?

Безспорно идеята и нейното представяне зависят от автора. Без съмнение всяка концепция може да бъде пресъздадена отлично. И, все пак, има някои обективни критерии за това доколко е добра идеята за живопис и изкуство – като хрумване, като концепт и като реализация.

Авторът е способен да се вдъхновява от всичко, да намира израз на емоциите си във всяко нещо и да използва всеки обект (с всички негови проявления), за да създава творенията си. Повод за вдъхновението му може да е голямо събитие (от обществения и личния живот), дълбоко вътрешно чувство, но и дребен детайл, на пръв поглед незначителен и злободневен, който е способен да разпали фантазията му.

Кои са най-важните характеристики на добрата идея за живопис, картина или произведение на изкуството?

 • Да е иновативна – може да е свързана с новостите в някоя област от съвременния живот, с нови тенденции в обществените настроения, да е поглед от друг ъгъл на нещо очевидно или да е съчетание на неща, които не са съпоставяни по този начин или в този контекст.
 • Да е релевантна на съвременността – добрата идея за живопис и произведение на изкуството винаги кореспондира с актуални тенденции и тематика. Дори когато търси провокация, тя го търси в разчупването именно на съвременните гледни точки.
 • Да е носител на фундаментални неща, за да бъде устойчива на времето и на преосмислянето й от страна на следващите поколения и епохи.
 • Да е вдъхновена от действителността – влагането в изкуството на елементи от реалността (обективна или субективна) я прави жива, придава й жизненост и откровеност. Създадените по този начин картини и художествени произведения кореспондират успешно със своята публика. В случая не става въпрос за пряко подражание, а по-скоро за вдъхновение от детайли от живота, природата, бита, човешката същност.
 • Да има искреност, т.е. да е значима място за самия художник. Художествени произведения, създадени с комерсиална цел или за привличане на внимание, рядко достигат ранга на голямото изкуство.
 • Да изразява позиция. Това придава завършеност на творбата и концепцията. Освен това, отваря пространство за диалог с публиката или провокира зрителя към размисъл.
 • Да има художествена стойност. Да, има различни критерии за „художествено“, „красиво“, „естетично“, но това не отменя отговорността на художника да въплъти в творбата си такива качества, за да бъде оценена именно като добра идея за живопис, картина или произведение на изкуството.
 • Да е естетически издържана – все пак съществуват признаци на естетическите категории, които могат да бъдат класифицирани като непреходни.
  Всички нейни части да сочат към основната идея поотделно и като цялостно внушение.
 • Да има известна доза провокативност – не е задължително, но е ефектно.
 • Да е с отворен финал – да предизвиква размисли и да поставя повече въпроси, отколкото отговори.
 • Да не е обозрима с един поглед, а да предизвиква към съзерцание или поне към задълбочено разглеждане – да се откриват все нови неща при всеки нов „прочит“. Тук не става въпрос за множество детайли, а за многопластова идея.

Това не обезценява произведения, които са създадени единствено, за да пресъздават вътрешни усещания и преживявания. Но при тях, колкото и да е добра идеята за живопис, картина или изкуство, се забелязва закономерността да не са толкова разбираеми за широката публика, да не са толкова устойчиви за критиката, нито да са толкова издръжливи във времето.

В галерия живопис Fineluart присъстват картини с различни идеи (добри, случайни хрумвания, творчески експерименти…), различна стойност, различна техника и стил, както и от различни периоди на автора.

Споделете: