Какви техники и похвати да използвам при създаване на картина?

Четки и Палитри 60

Има различни техники за създаване на картина и колкото повече похвати бъдат усвоени от художника, толкова по-осъзнат и изпипан ще е индивидуалният му стил. А и толкова по-обширни ще са неговите възможности за творчески изяви, независимо дали става въпрос за живопис, графика, рисунка, експеримент, поръчка и т.н.

Разбира се няма строги правила, а времето на каноните в изкуството е отдавна отминало. Даже напротив – днес се търси индивидуалността както на автора, така и на самата творба. И все пак, в тази публикация са изложени различни похвати при създаване на картини, които могат да бъдат използвани, изпробвани, използвани като отправна точка и дори отречени.

Макро фотография на четки и палитри - авторски снимки от Любомира Попова Fineluart - художник и сюрреалист, които са предназначени за свободно сваляне от интернет.
четки и палитри
 • Важно е да се започне с добрата идея. Дали творбата ще е концептуална, абстрактна, реалистична – няма значение. Дали самата идея ще е екзистенциална, комерсиална или забавна – също. Но трябва да е добра – на първо място за художника и след това и за целевата му аудитория.
 • След това трябва да се измисли добра композиция, с преценено разпределение на пространството и обектите в него. Да са премислени основните петна, линии и форми в негатив и позитив (т.е. да се гледат не само обектите, но и пространствата между тях, които звучат като самостойни).
 • Композиционният център трябва не просто да е най-детайлно разработен, но и да е носител на идеята.
 • Ако става въпрос за живопис – цветовете трябва да изразяват идеята, да оформят обектите, да кореспондират помежду си така, че да създават един цялостен убедителен свят.
 • Ако не става въпрос за абстрактна живопис/ картина, то е добра идея да се търси сложен или неочакван ракурс.
 • Хубаво е различните обекти и петна да имат разлика във фактурата/ щриха (освен, когато обратния ефект не е търсен нарочно). Така се създава една многопластовост на творбата не само чрез светлосянка и цвят, но и чрез усета за различните материи.
 • Предния план трябва да е по-детайлно разработен от задния, а композиционният център – за сметка на всичко останало. Ако този аспект бъде подценен, различните части на картината изглеждат в една равнина, въпреки че са поставени на различни места като перспектива. Ако това не е нарочно търсен ефект, започва да се усеща като недостатък на произведението.
 • Хвърлените сенки създават усещането за тежест, за стъпване, за сила на светлината – това ги прави елемент, който не е за пренебрегване.
 • Нищо в творбата не трябва да е самоцел. Всеки детайл, цвят и форма трябва да е част от цялото.

И още няколко похвата, които са важни за съхранението на въображението на художника при създаване на живопис и картина:

ателие Fineluart
ателие Fineluart
 • Не си позволявайте да зациклите в детайла така, че да спрете да виждате цялото.
 • Сменяйте гледната точка, отдалечавайте се, гледайте за малко в друга посока, ако трябва обърнете рисунката „с главата надолу“. Обръщането помага особено много, когато трябва да се нарисува симетрична форма.
 • Почивайте между отделните етапи, за да имате време да видите работата си с „нов поглед“.
 • Рисувайте всички части на картината така, че да са на един и същи етап на разработка, за да виждате „движението“ на всичко едновременно. Разбира се, има художници които могат да рисуват всеки детайл поотделно до степен на завършеност – ако не сте сигурни кое е вашия начин, изпробвайте двата похвата.
 • Недостатъкът на втория метод е, че ако нещата не са преценени предварително, има опасност художникът да разбере, че е сгрешил с нещо фундаментално чак след като е завършил по-голямата част от картината. Тогава или трябва да компенсира по някакъв начин, или да започне отначало.
 • По-важно е да се рисува убедително, отколкото вярно. Рядко трябва да се избира между двете, но все пак, зрителят ще гледа единствено творбата и ще оценява това, което вижда непосредствено. Той няма да види модела, пейзажа, осветлението, идеята ви, вариантите, които обмисляте и т.н.
 • Не очаквайте, че всяка творба да стане шедьовър, понякога започнатото си остава недовършено, неубедително, нежелано…
 • Независимо дали сте живописец или график, тествайте себе си в различно амплоа, тествайте стила си в разнообразни проекти – живопис, графика, рисунка…

И за финал – не следвайте съвети. Учете се от тях, изпробвайте ги, тествайте, експериментирайте, но слушайте единствено художника в себе си и работете по създаването на собствен, уникален и неповторим стил.

Споделете: