Изкуство

Изкуство в галерия Fineluart – живопис, маслена живопис, сюрреалистична живопис, графика, рисунки, проекти. Текстове за изобразителното изкуство, естетиката, творчеството, личното творчество на Любомира Попова Fineluart.

Живописта онлайн и художникът в условията на виртуалната реалност

Четки и Палитри 69

Живописта в онлайн среда може само да загуби, но художникът в условията на виртуалната реалност може единствено да спечели

Живописта онлайн губи от това, че не може да се разкрие пред наблюдателя в пълната си величина – с дълбочината на мазките, богатството на полутоновете, играта на контура, разнообразието на релефите и най-вече – с тежестта на присъствието си в пространството.

Какво е неконвенционално изкуство?

Разкаяние - мултимедия

Неконвенционалното изкуство и неговите форми – арт-инсталация, пърформанс, хепънинг…

Неконвенционално изкуство се отнася до онези форми на изкуството, които разчупват традиционните норми, техники и стилове (в живописта, скулптурата, музиката, литературата и т.н.) и обхваща периода на ХХ век, когато се появяват авангардът, модернизмът и концептуалното изкуство.

Какво е концептуално изкуство?

Абсолютна относителност - арт инсталация

Идеята като изкуство и творбата като посредник между художник и зрител

„В концептуалното изкуство идеята (или концепцията) е най-важния аспект на работата. Когато художникът използва концептуална форма на изкуството означава, че цялото планиране на всички решения са направени предварително и изпълнението е нещо повърхностно. Идеята се превръща в машината, която създава изкуство.“ Сол ле Уит (артист-концептуалист, един от основоположниците на този вид изкуство)

Живописта като изобразително, изящно и визуално изкуство

Четки и Палитри 10

Същност и разлики между изобразителното, изящното и визуалното изкуство що се отнася до живописта

Живописта е едновременно изобразително, визуално и изящно изкуство, като разликите в понятията не очертават принципни разлики между тях, а са израз по-скоро на нюанси при употребата им в различен контекст.

Какво е талант?

Четки и Палитри 2

Какво е талант и откъде започва занаята на художника?

С две думи казано талант е вродената способност на автора да твори – талант е неговото влечение към изкуството като част от самия него, а не като външно явление, на което той е само почитател. Тук „занаятът“ е разгледан като сбора умения необходими на рисувача, които, в едно с таланта, го правят творец.

  • Рисуването, композицията, стиловете, цветознанието и т.н. са неща, които се изучават, върху които се работи здраво и които са подчинени на ясни правила.
  • Талантът предопределя неща като влечението към творчеството, изкуството и живописта; способността на художника да се вдъхновява както от емоциите и вътрешния си свят, така и от заобикалящата го действителност; начините, по които създава произведенията си…

Абсолютна относителност – концептуален арт проект

Абсолютна относителност - арт инсталация

Абсолютна относителност – арт проект от две части – Относителност на абсолюта и Пресечна точка

Абсолютна относителност е общото название на концептуален арт проект от Любомира Попова Fineluart, състоящ се от две части – Относителност на абсолюта и Пресечна точка. Изходната точка на проекта е прабългарската култура, а произведението на изкуството, с което той завършва е арт-инсталация (диптих).

Инсталацията представлява композиция от две части с основен градивен елемент – спиралата. Част от спиралите се извисяват (Абсолютна относителност), а останалите са устремени нагоре (Пресечна точка). Композирана по този начин, творбата символизира връзката между човешкото и онова, което е отвъд обозримото. Самата спирала символизира развитието на човека и личността като път нагоре с известна повторяемост.

Каква е цената на картината и каква е стойността на изкуството?

Полет - живопис, картина с маслени бои

Как се оценява художествено произведение, изкуство и живопис, които в същността си не са продукт?

И цената на картината, и стойността на изкуството са понятия, които не се изчерпват единствено с оценката им относно евентуалната продажба на художественото произведение, тъй като то в същността се не е продукт.

Външните фактори като стил, вид изкуство, жанр, техника, размери, възраст, носител (платно, дърво, фазер, картон) са второстепенни, макар и тяхното значение да не е за подценяване.

Какво е стил в изкуството и как да изградя собствен стил?

Четки и Палитри 76

Какво е стил в изкуството и в живописта, какво означава индивидуален стил?

Стилът в изкуството е изграден въз основа на общи белези, които се превръщат в отличителна черта на цяла епоха, поколение, група творци или отделен художник (автор).

Разбира се, не винаги съществува рязка граница между различните стилове в изкуството – в повечето случаи всеки нов стил се заражда от предходния и поставя основата на следващите.

Това не важи при раждането на стил, който има за цел противопоставяне на предишните, както е при повечето течения от 20-ти век.

Как да предизвикам вдъхновение за живопис?

Четки и Палитри 19

Как да подхранваме способността си да сме креативни, да се вдъхновяваме и да превръщаме идеите си за изкуство в живопис?

Живописта е живо изкуство, което може да бъде вдъхновено от всичко в живота, включително от самия живот. Художникът е човек с по-различна чувствителност що се отнася до възприемането на детайли и цветове. Разбира се, той не е застрахован от творчески дупки и тогава естествено изниква въпроса Как да предизвикам вдъхновение за живопис? Проблемът тук е в това как да подхранваме способността си да сме креативни, да се вдъхновяваме и да превръщаме идеите си за изкуство в живопис?

Творческият процес е сложен и подчинен на много повече фактори от наличието на талант и желанието за творчество. Художникът трябва да стимулира фантазията си непрекъснато, но и да дава време на съзнанието и подсъзнанието си да обработват поетата информация. Колкото по-малко насилва раждането на идеите си, толкова по-лесно се появяват те и толкова по-естествени са в същността си. Когато идеята се появи, се налага да бъде развита съзнателно, за да се превърне от идея за живопис в произведение на изкуството.

Какво е живопис по вдъхновение и какво е изкуство за зрителя?

Четки и Палитри 52

Каква е разликата между вдъхновението и комерсиалните цели при създаването на живопис, картини, изобразително изкуство?

Живопис по вдъхновение и изкуство за зрителя са понятия, които присъстват повече в речта на публиката и критиците, отколкото като цели на художниците. Всяка картина и произведение на изобразителното изкуство се създават с известна доза вдъхновение и всяка творба рано или късно среща своята публика.

Комерсиалните цели при създаването на живопис, картини и изобразително изкуство не се различават в същността си от нуждата от професионална реализация на всеки човек от всяка професия.