Какво е неконвенционално изкуство?

Разкаяние - мултимедия

Неконвенционалното изкуство и неговите форми – арт-инсталация, пърформанс, хепънинг…

Неконвенционално изкуство се отнася до онези форми на изкуството, които разчупват традиционните норми, техники и стилове (в живописта, скулптурата, музиката, литературата и т.н.) и обхваща периода на ХХ век, когато се появяват авангардът, модернизмът и концептуалното изкуство.

Творците от този период разчупват стереотипите; провокират зрителя в посока осмисляне на изкуството; търсят пълната свобода в изразните средства и материалите; сменят контекста на предметите, обектите и образите; но най-вече сменят принципното възприемане на това „що е изкуство“, „що е художествено произведение“ и „що е концепция“. Една от основните характеристики в изкуството на ХХ век е разбирането, че идеята е водеща (дори, че изкуството е самата тя, а не произведението). От това схващане следва, че авторът е свободен да се изразява според възгледите си, тоест вече не изпитва нуждата да се ограничава от стилове и жанрове, материали и техники, зрител и критика.

Конвенционалното изкуство е традиционното, общоприетото, което е утвърдено като стилистика, тематика, сюжет, техники. В него присъстват канони, правила или поне определени параметри, които характеризират произведението по определен начин и го съотнасят в рамките на определен вид, жанр и стил.

Неконвенционалните форми в изкуството са онези, които се развиват с подема на концептуалното изкуство. Видовете художествени произведения, които се отнасят към него могат да се обобщят основно като: арт-инсталация, пърформанс и хепънинг. Въпреки че всяко едно от тях има различни проявления, които понякога заживяват собствен живот (като акция, ленд-арт, ready-made, дадаизъм, мултимедия), тези четири форми на изкуството са основните и най-разпространените. Затова тази статия се спира на тях.

Арт-инсталация

Абсолютна относителност - арт инсталация
Абсолютна относителност – арт инсталация

Арт-инсталацията е триизмерно художествено произведение, което се различава от скулптурата по няколко признака:

 • за създаване на инсталация могат да бъдат използвани всякакви материали, предмети и детайли;
 • композицията зависи от решенията на автора и не е ограничена от правила и канони;
 • арт-инсталацията е пространствена композиция, която може да съдържа в себе си и други форми на изкуството – движение, видео, звук и други;
 • може да обхваща част от околното пространство, независимо дали е интериор или екстериор;
 • може да взаимодейства със зрителя (като провокира някакви негови действия, които да станат част от творбата).

Пърформанс

Пърформансът е неконвенционална форма на изкуството, при която изразни средства са действието и езикът на тялото на изпълнителите. Пърформансът се различава от театралната постановка, защото:

 • няма сценарий или, ако има, то той е по-скоро фундамент за артистите, а не цели да превърне изпълнението в режисиран акт на изкуството;
 • импровизацията е водещ елемент;
 • чувството за „изкуство за мига“ е водещо при създаването и изпълнението му. Наистина много съвременни автори заснемат своите творби, но този вид неконвенционално изкуство възниква като провокация към зрителя, който трябва да бъде завладян от изпълнението, а неговият живот е съсредоточен тук и сега и няма за цел да остане устойчив във времето.
Хепънинг

Хепънингът е форма на съвременното изкуство, чиито цели и изразни средства са същите като при пърформанса с единствената разлика, че тук публиката бива увличана в случването и става неразделна част от произведението на изкуството. Това увличане обогатява творбата не само като действие, но и концептуално, тъй като всеки зрител разбира действието и идеите изразени чрез него по свой начин и допринася за развитието им.

Живописта като неконвенционално изкуство

Част от живописта също може да бъде определена като неконвенционална или концептуална, когато разчупва традиционните начини за създаването на картината или самата картина като носител. Такава живопис е:

 • Произведенията на Джаксън Полък, който обявява, че актът на създаване е неговото изкуство, а не картините му.
 • Поп-арта (и Анди Уорхол като водещ представител на това течение), при който предмет от масовата култура се изважда от своя контекст и, представен сам по себе си, бива превърнат в произведение на изкуството.
 • Живопис, при която традиционните техники и изразни средства са изместени от нови (неочаквани за този вид изкуство); поставени в нов контекст; съчетани с елементи от други видове изкуство (като текст) или са опростени дотолкова, че да се размиват границите между картината като произведение и картината като предмет.

 

Още по темата в статията Какво е концептуално изкуство? >>

Гледайте „Разкаяние“ – мултимедиен видео клип, в който са вплетени кадри от едноименен пърформанс от Любомира Попова Fineluart >>

Вижте „Абсолютна относителност“ – арт-инсталация от Любомира Попова Fineluart >>

Споделете: