Какво е живопис по вдъхновение и какво е изкуство за зрителя?

Четки и Палитри 52

Каква е разликата между вдъхновението и комерсиалните цели при създаването на живопис, картини, изобразително изкуство?

Живопис по вдъхновение и изкуство за зрителя са понятия, които присъстват повече в речта на публиката и критиците, отколкото като цели на художниците. Всяка картина и произведение на изобразителното изкуство се създават с известна доза вдъхновение и всяка творба рано или късно среща своята публика.

Комерсиалните цели при създаването на живопис, картини и изобразително изкуство не се различават в същността си от нуждата от професионална реализация на всеки човек от всяка професия.

Изкуството е призвание, но нуждата от признание, както и желанието да се посвети изцяло именно на творчеството си са нещо естествено за автора. И какво по-хубаво за него, ако успее да се реализира чрез най-искреното си творчество. Ако, все пак, не успее винаги присъства варианта да постигне баланса между собственото с вдъхновение и търсенето на пазара на изкуството.

Какво е живопис по вдъхновение?

Живопис по вдъхновение е онова произведение на изобразителното изкуство, при което художникът твори единствено под порива на фантазията и таланта. Такава картина се създава без оглед на жанр, стилистика, идея, изразни средства. Тя води авторът при създаването си, а не обратното.

Разбира се, една живопис по вдъхновение може да бъде представена пред зрителя, може да намери своя купувач, дори може да стане шедьовър и пример за подражание и нова доза вдъхновение. Но нейната цел не е това – тя е просто израз на експресията на автора като личност и емоционалност.

Какво е изкуство за зрителя?

Какво, тогава, е изкуство за зрителя? Това е творба, при чието създаване са следвани съвременните тенденции в изобразителното изкуство, пазарното търсене на картини, изискванията на галериите по отношение на стилистика и жанр. Такава картина се прави с мисъл, знания и труд, който почти граничи със занаятчийството.

Разбира се, такава картина също може да излезе под порива на фантазията и да бъде живопис по вдъхновение. Може и да е носител на искрени чувства и задълбочени идеи. Тя би могла да поражда философски размисли и да притежава тънка емоционалност и психологически дълбочини. Но не това е целта на създаването й, а получаването на положителна критика и/ или нейната продажба.

 

И двете неща (живопис по вдъхновение и изкуство за зрителя) рядко се срещат в чист вид, а и техните изначални търсения се припокриват, тъй като всеки автор носи вдъхновението в себе си и търси реализацията си като художник. Изборът е личен, единствено на твореца, и често се променя през различни периоди, възрасти и творчески търсения.

Споделете: