Живопис - изобразително, изящно и визуално изкуство
 

Живописта като изобразително, изящно и визуално изкуство

Същност и разлики между изобразителното, изящното и визуалното изкуство що се отнася до живописта

Живописта е едновременно изобразително, визуално и изящно изкуство, като разликите в понятията не очертават принципни разлики между тях, а са израз по-скоро на нюанси при употребата им в различен контекст.

Живописта има една цел, едни и същи характеристики, едни и същи принципи, а разликата в контекста на употреба на трите понятия идва предимно от епохата, в която възникват тези понятия. Тези различия имат за цел да очертаят по-прецизно рамките на употребата им спрямо останалите видове изкуства (като скулптура, архитектура, графика, фотография, кино и т.н.).

Най-просто казано (и като най-широка употреба) тези понятия означават следното:

  • Изобразителното изкуство има за цел да изобразява – природата, околния свят, хората, а в по-късни епохи – концепции, вътрешни светове, характери.
  • Изящното изкуство има за цел да разкрива красотата такава каквато е според съответните разбирания за красивото на художника, съвременниците му и епохата. Т.е. живописта като изящно изкуство няма приложна, декоративна или практическа функция, а само естетическа.
  • Визуалното изкуство е това, което се възприема чрез зрението и включва в себе си и по-съвременните форми на изкуство, като видео, фотография, компютърна графика, мултимедия…

Живописта като изобразително изкуство

Живописта е изобразително изкуство, при което целта е да се възпроизведе околния свят или идеята на художника чрез цвета. Рисунъкът, формите и композицията са елементи на картината, които са подчинени на цветовото въздействие и които имат поддържаща роля по отношение на взаимодействието на нюансите.

Живописта като изобразително изкуство може да е самостоятелна творба – картина, да е вложена в архитектурна среда и дори да е част от декоративна украса на утилитарен предмет.

Живописта като изящно изкуство

Понятието изящно изкуство се е наложило в средата на 18 век, за да се разграничи от пластичното изкуство (каквито са скулптурата, архитектурата и приложните изкуства).

От този момент нататък живописта като изящно изкуство, има единствено естетическа функция и може да бъде видяна в музеи и галерии или като украса на интериора, но не и във всекидневните предмети или в архитектурните ансамбли.

Живописта като визуално изкуство

Терминът визуално изкуство има много широка употреба и в повечето случаи дори се припокрива или се използва като синоним на “изобразително изкуство”. Той е сравнително нов и възниква заради необходимостта да се категоризират новите форми на изкуството – фотографията, киното, мултимедийните проекти и всички останали форми на изкуството, които се възприемат чрез зрението.

Живописта е визуално изкуство, защото тя е провокирана от зрителните възприятия и се възприема чрез окото. Това е така, защото цветът е едновременно елемент от зрителните усещания на човека (породен от способността на окото да възприема светлината от различните участъци на спектъра) и основно изразно средство на живописта.

 

В заключение – тези понятия не винаги са ясно разграничени и могат да бъдат съчетавани помежду си, а дори и да се преплитат така, че да се припокриват. Т.е. живописта принадлежи на трите едновременно, някои живописни творби могат да са и две от тях или и трите едновременно, а живописната картина е и трите – изобразително, визуално и изящно изкуство.

Поради липса на вафлички, Fineluart използва бисквитки. Те са част от функционалността на сайта и за да го използвате пълноценно, е необходимо да се съгласите с употребата им. Научете повече в Политика за поврителност

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close