Живописта онлайн и художника във виртуалната реалност
 

Живописта онлайн и художникът в условията на виртуалната реалност

Живописта в онлайн среда може само да загуби, но художникът в условията на виртуалната реалност може единствено да спечели

Живописта онлайн губи от това, че не може да се разкрие пред наблюдателя в пълната си величина – с дълбочината на мазките, богатството на полутоновете, играта на контура, разнообразието на релефите и най-вече – с тежестта на присъствието си в пространството.

Художникът, от своя страна, навлизайки в сферата на виртуалната реалност, излиза от ограниченията на локалното и по този начин печели широтата на света, става част от едно по-пространно публично пространство – не само като географско понятие, но и като нрави, културни особености и способности за оценка на художествените му произведения от неимоверно много различни гледни точки.

Художникът печели не просто повече канали за реклама, медийно присъствие и отклик в обществото – той може да се представи в цялата си пълнота – като произведения на изкуството, като биография, но и като свои мисли и концепции.

Живописта в Интернет не може да бъде представена като картина, но авторът в онлайн пространството може да се представи като автор

Витоша - маслена живопис по поръчка
Витоша – продадена

Живописта в Интернет бива единствено снимка, а цветовете й зависят до голяма степен от монитора на потребителя. А именно цветовете са това, което превръщат една живописна картина в произведение на изкуството. Именно точният подбор на нюанси и техните взаимоотношения пресъздават идеите на автора в цялата им пълнота. Това се губи по същия начин, по който се губи и внушението, обусловено от размера на картината. Разликата от миниатюрата до мащабното платно е огромна, но поставени една до друга като снимки, те звучат еднакво, като равностойни образи.

От друга страна, авторът в онлайн пространството може да се представи като автор – той може да покаже снимки на картините си и този начин да вдъхне предварителна представа у зрителя за това какво представлява като капацитет, потенциал, умения и креативност.

Живописта и художникът трябва да могат да използват пълния потенциал на виртуалната реалност

Ако живописта и художникът съумеят да използват напълно виртуалната реалност, то те могат да достигнат до своите ценители, критици и купувачи. Но, разбира се, винаги ще трябва да има физическо пространство, в които живописта и художествените произведения да бъдат представяни в оригинал, пред очите на публиката.

Бидейки нещо материално, живописта и произведението на изкуството не могат да се впишат напълно в условията на виртуална реалност. Но авторът като автор не е просто човешко същество, а съвкупност от идеи, емоции, символика и сетивност, която влага в изкуството си и чрез която говори на зрителя. Затова той може да съществува и да се развива онлайн – защото натурата му е виртуална в същността си, докато картината е материална като естество.

Художникът е длъжен да познава достиженията на своята епоха и да ги използва – и в творчеството си, и в идеите си, и в акта на сътворение, и като възможности за реализация.

Виртуалната реалност му дава много отделни методи и още повече възможни съчетания между тях. Освен способите за представяне и реклама, не бива да се забравят и видеото, аудиото, обратната връзка, възможността да се добавя описание към картините, мобилните и уеб приложения, споделянето на съдържание и емоции, групите по интереси, дори принтовете като вид визуално изкуство.

Колкото повече творецът се вписва в съвремието си, толкова по-естествена ще е неговата живопис, толкова повече перспективи ще има пред себе си. Тук понятието “вписва” не влиза в противоречие с характерната за креативния човек същност на новатор, напротив – тук се има предвид познаването на епохата с нейните процеси и ресурси и използването им в полза на концепциите. Самите концепции, ако бъдат оформени така, че да водят художествените тенденции вместо да ги следват, ще съумеят да очертават едно високо изкуство, което да е едновременно провокативно, но и достатъчно разбираемо като философия и естетика.

Поради липса на вафлички, Fineluart използва бисквитки. Те са част от функционалността на сайта и за да го използвате пълноценно, е необходимо да се съгласите с употребата им. Научете повече в Политика за поврителност

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close