Живописта онлайн и художникът в условията на виртуалната реалност

Четки и Палитри 69

Живописта в онлайн среда може само да загуби, но художникът в условията на виртуалната реалност може единствено да спечели

Живописта онлайн губи от това, че не може да се разкрие пред наблюдателя в пълната си величина – с дълбочината на мазките, богатството на полутоновете, играта на контура, разнообразието на релефите и най-вече – с тежестта на присъствието си в пространството.

Художникът, от своя страна, навлизайки в сферата на виртуалната реалност, излиза от ограниченията на локалното и по този начин печели широтата на света, става част от едно по-пространно публично пространство – не само като географско понятие, но и като нрави, културни особености и способности за оценка на художествените му произведения от неимоверно много различни гледни точки.

Художникът печели не просто повече канали за реклама, медийно присъствие и отклик в обществото – той може да се представи в цялата си пълнота – като произведения на изкуството, като биография, но и като свои мисли и концепции.

Живописта в Интернет не може да бъде представена като картина, но авторът в онлайн пространството може да се представи като автор

Витоша - маслена живопис по поръчка
Витоша – продадена

Живописта в Интернет бива единствено снимка, а цветовете й зависят до голяма степен от монитора на потребителя. А именно цветовете са това, което превръщат една живописна картина в произведение на изкуството. Именно точният подбор на нюанси и техните взаимоотношения пресъздават идеите на автора в цялата им пълнота. Това се губи по същия начин, по който се губи и внушението, обусловено от размера на картината. Разликата от миниатюрата до мащабното платно е огромна, но поставени една до друга като снимки, те звучат еднакво, като равностойни образи.

От друга страна, авторът в онлайн пространството може да се представи като автор – той може да покаже снимки на картините си и този начин да вдъхне предварителна представа у зрителя за това какво представлява като капацитет, потенциал, умения и креативност.

Живописта и художникът трябва да могат да използват пълния потенциал на виртуалната реалност

Ако живописта и художникът съумеят да използват напълно виртуалната реалност, то те могат да достигнат до своите ценители, критици и купувачи. Но, разбира се, винаги ще трябва да има физическо пространство, в които живописта и художествените произведения да бъдат представяни в оригинал, пред очите на публиката.

Бидейки нещо материално, живописта и произведението на изкуството не могат да се впишат напълно в условията на виртуална реалност. Но авторът като автор не е просто човешко същество, а съвкупност от идеи, емоции, символика и сетивност, която влага в изкуството си и чрез която говори на зрителя. Затова той може да съществува и да се развива онлайн – защото натурата му е виртуална в същността си, докато картината е материална като естество.

Художникът е длъжен да познава достиженията на своята епоха и да ги използва – и в творчеството си, и в идеите си, и в акта на сътворение, и като възможности за реализация.

Виртуалната реалност му дава много отделни методи и още повече възможни съчетания между тях. Освен способите за представяне и реклама, не бива да се забравят и видеото, аудиото, обратната връзка, възможността да се добавя описание към картините, мобилните и уеб приложения, споделянето на съдържание и емоции, групите по интереси, дори принтовете като вид визуално изкуство.

Колкото повече творецът се вписва в съвремието си, толкова по-естествена ще е неговата живопис, толкова повече перспективи ще има пред себе си. Тук понятието „вписва“ не влиза в противоречие с характерната за креативния човек същност на новатор, напротив – тук се има предвид познаването на епохата с нейните процеси и ресурси и използването им в полза на концепциите. Самите концепции, ако бъдат оформени така, че да водят художествените тенденции вместо да ги следват, ще съумеят да очертават едно високо изкуство, което да е едновременно провокативно, но и достатъчно разбираемо като философия и естетика.

Споделете: