Каква е цената на картината и каква е стойността на изкуството?

Полет - живопис, картина с маслени бои

Как се оценява художествено произведение, изкуство и живопис, които в същността си не са продукт?

И цената на картината, и стойността на изкуството са понятия, които не се изчерпват единствено с оценката им относно евентуалната продажба на художественото произведение, тъй като то в същността се не е продукт.

Външните фактори като стил, вид изкуство, жанр, техника, размери, възраст, носител (платно, дърво, фазер, картон) са второстепенни, макар и тяхното значение да не е за подценяване.

Един от най-сериозните критерии за цената на картината е това дали тя е оригинал, репродукция, авторско копие, част от серия. Това е от особено значение и за стойността му като „изкуство за изкуството“, но тук се добавя и това дали е правено на ръка или е серийно производство (както е при графиката и принтовете).

Името на художника е също основен фактор що се отнася до цената на картините, живописта и изкуството му. Колкото е по-известен, толкова по-голяма стойност имат те. Това дали се е превърнал в класик, т.е. дали изкуството му подлежи на положителна преоценка от всяко следващо поколение, също придава тежест що е отнася и до цената и до себестойността му.

D3 - декоративна живопис с маслени бои
D3 – продадена

Биографията и медийното присъствие на артиста не са за подценяване, още повече днес, когато ПР-ът и рекламата владеят съзнанието на потребителя. Разбира се, познавачът изкуството и купувачът на картини не гледат на художествените произведения като на стока (или на автора като на бранд), но все пак мисленето ни днес е завладяно от реалността, в която живеем с всички нейни процеси и взаимовръзки.

Къде и как се продава – дали е в галерия с твърда цена или на търг, колко е известна самата галерия/ аукционна къща.

Не трябва да забравяме и чисто естетическата и емоционална стойност на живописта, изобразителното изкуство и картините. Това означава, че когато художественото произведение има силно послание, когато въздействието й е многопластово, когато внушенията й са по-общовалидни, тогава стойността на творбата се повишава. Има вариант да стане и обратното (картината да е разбираема за съвсем тесен кръг познавачи), но тогава концепцията на автора трябва да е изключително силна, новаторска и уникална.

Идеята на картината и дълбочината на концепцията й. Един от субективните фактори е това какво художникът иска да внуши на зрителите. Дали рисува приятна композиция, която може да бъде закачена в хола; дали рисува изкуство със силно социално послание, което има тежест като обществено и медийно присъствие; дали рисува твърде абстрактно и творбите му ще достигнат единствено до колегите и критиците, което от една страна оставя картината единствено в рамките на галериите, но от друга повишава колекционерската стойност.

Картината и живописта като емоция и представата за цената на картината и стойността на изкуството от гледна точка на художник и зрител

Картината и живописта са емоция. И от страна на зрителя, и от страна на художника. Това означава, че художникът влага част от стойността й още при създаването, а зрителят добавя стойност при съзерцанието й, но само ако посланието й успее да достигне неговите собствени предубеждения.

Когато става въпрос за цената на картината за продажба, обикновено се има предвид, че авторът сам оценява произведенията си, но и себе си по този начин. Така, чрез числовия израз, художникът се представя пред зрителя като самооценка, като популярност, като стилистика в контекста на класическите норми и съвременните тенденции в изкуството.

 

Споделете: