Какво е стил в изкуството и как да изградя собствен стил?

Четки и Палитри 76

Какво е стил в изкуството и в живописта, какво означава индивидуален стил?

Стилът в изкуството е изграден въз основа на общи белези, които се превръщат в отличителна черта на цяла епоха, поколение, група творци или отделен художник (автор).

Разбира се, не винаги съществува рязка граница между различните стилове в изкуството – в повечето случаи всеки нов стил се заражда от предходния и поставя основата на следващите.

Това не важи при раждането на стил, който има за цел противопоставяне на предишните, както е при повечето течения от 20-ти век.

Собствен стил в изкуството означава, че в творбите на конкретен художник се забелязват общи характеристики. Дори да е преминал през различни периоди, да е правил експерименти, да е следвал и имитирал свои предшественици – това, което го характеризира като творец и като личност, винаги прозира под повърхността.

При изграждането на индивидуален стил в живописта и изкуството, художникът се учи не само от другите творци, но и от природата, емоциите, действителността, от себе си. Учи се чрез подражание, експериментиране, отрицание. Постепенно изгражда нещо като система от закономерности по отношение на формите, рисунъка, тоналностите, темите, сюжетите. Тази своеобразна система от характерни белези е неповторима, лична, правдива по отношение на същността му.

В миналото един стил е завладявал артистите от цели епохи и е бил валиден за всеки вид изкуство – живопис, графика, музика, литература, архитектура, театър, кино. Днес съществуват редица стилове – общи и индивидуални, но нито един от тях не е общовалиден. Това се дължи на експериментаторския индивидуалистичен дух на съвременния човек, творец и художник.

Какво е собствен стил в изкуството според самите творци?

Различните творци осъзнават и определят своя собствен стил в изкуството и живописта по различен начин, в зависимост от своя темперамент и светоусещане.

  • Алфред Хичкок: Индивидуален стил – това е плагиатстване по отношение на самия себе си.
  • Васил Стоилов: Стил значи да не повтаряш никого, да бъдеш неповторим. […] Реалистичен, по своему, правдив за себе си.
  • Николай Райнов: Всеки художник усвоява с изучаване на природата или на образцовите творби особени похвати, които му стават присъщи. Той вижда по свой начин природните форми, преработва ги посвоему, предава ги не като другите. Всички тия признаци на характерна отлика и на лична особеност се свеждат в нещо като система, стават творческа закономерност за тоя художник и съставят онова, що наричаме негов стил.
  • Сонам Капур: Основен признак на присъствието на стил – да бъдеш този, който си.
  • Салвадор Дали: Единствената разлика между мен и другите сюрреалисти е, че аз съм истински сюрреалист. Сюрреализмът – това съм аз.
  • Любомира Попова Fineluart: Да виждаш в света това, което ти влагаш в него и да влагаш в изкуството това, което виждаш от живота. Да осъзнаваш живота като изкуство и изкуството като живот. Да бъдеш изкуството.

В изкуството могат да се смесват всякакви стилове, но в смесването трябва да има стил.
Габриел Лауб

Споделете: