Какво е… изкуство?

Какво е изкуство и, в частност – какво представляват изобразителното изкуство и живописта? Какво е необходимо, за да може художникът да се разкрие чрез картината и авторът – чрез творбата? Достатъчна ли е симбиозата между талант и вдъхновение, за да се създаде шедьовър или изкуството е нещо много по-концептуално от творбата? Необходимо ли е изобразителното изкуство и живописта да се превръщат в диалог със зрителя или е възможно да са своеобразни монолози? Каква е разликата между концептуално и неконвенционално изкуство? Къде води творческият импулс що се отнася до рисуване, живописване и творчество? Любомира Попова Fineluart е художник и живописец, който няма универсални отговори, но притежава познанията и личния и професионален опит, за да предложи на читателите своите отговори на тези вечни въпроси.

Какво е неконвенционално изкуство?

Разкаяние - мултимедия

Неконвенционалното изкуство и неговите форми – арт-инсталация, пърформанс, хепънинг…

Неконвенционално изкуство се отнася до онези форми на изкуството, които разчупват традиционните норми, техники и стилове (в живописта, скулптурата, музиката, литературата и т.н.) и обхваща периода на ХХ век, когато се появяват авангардът, модернизмът и концептуалното изкуство.

Какво е концептуално изкуство?

Абсолютна относителност - арт инсталация

Идеята като изкуство и творбата като посредник между художник и зрител

„В концептуалното изкуство идеята (или концепцията) е най-важния аспект на работата. Когато художникът използва концептуална форма на изкуството означава, че цялото планиране на всички решения са направени предварително и изпълнението е нещо повърхностно. Идеята се превръща в машината, която създава изкуство.“ Сол ле Уит (артист-концептуалист, един от основоположниците на този вид изкуство)

Живописта като изобразително, изящно и визуално изкуство

Четки и Палитри 10

Същност и разлики между изобразителното, изящното и визуалното изкуство що се отнася до живописта

Живописта е едновременно изобразително, визуално и изящно изкуство, като разликите в понятията не очертават принципни разлики между тях, а са израз по-скоро на нюанси при употребата им в различен контекст.

Какво е талант?

Четки и Палитри 2

Какво е талант и откъде започва занаята на художника?

С две думи казано талант е вродената способност на автора да твори – талант е неговото влечение към изкуството като част от самия него, а не като външно явление, на което той е само почитател. Тук „занаятът“ е разгледан като сбора умения необходими на рисувача, които, в едно с таланта, го правят творец.

 • Рисуването, композицията, стиловете, цветознанието и т.н. са неща, които се изучават, върху които се работи здраво и които са подчинени на ясни правила.
 • Талантът предопределя неща като влечението към творчеството, изкуството и живописта; способността на художника да се вдъхновява както от емоциите и вътрешния си свят, така и от заобикалящата го действителност; начините, по които създава произведенията си…

Каква е цената на картината и каква е стойността на изкуството?

Полет - живопис, картина с маслени бои

Как се оценява художествено произведение, изкуство и живопис, които в същността си не са продукт?

И цената на картината, и стойността на изкуството са понятия, които не се изчерпват единствено с оценката им относно евентуалната продажба на художественото произведение, тъй като то в същността се не е продукт.

Външните фактори като стил, вид изкуство, жанр, техника, размери, възраст, носител (платно, дърво, фазер, картон) са второстепенни, макар и тяхното значение да не е за подценяване.

Какво е стил в изкуството и как да изградя собствен стил?

Четки и Палитри 76

Какво е стил в изкуството и в живописта, какво означава индивидуален стил?

Стилът в изкуството е изграден въз основа на общи белези, които се превръщат в отличителна черта на цяла епоха, поколение, група творци или отделен художник (автор).

Разбира се, не винаги съществува рязка граница между различните стилове в изкуството – в повечето случаи всеки нов стил се заражда от предходния и поставя основата на следващите.

Това не важи при раждането на стил, който има за цел противопоставяне на предишните, както е при повечето течения от 20-ти век.

Какво е живопис по вдъхновение и какво е изкуство за зрителя?

Четки и Палитри 52

Каква е разликата между вдъхновението и комерсиалните цели при създаването на живопис, картини, изобразително изкуство?

Живопис по вдъхновение и изкуство за зрителя са понятия, които присъстват повече в речта на публиката и критиците, отколкото като цели на художниците. Всяка картина и произведение на изобразителното изкуство се създават с известна доза вдъхновение и всяка творба рано или късно среща своята публика.

Комерсиалните цели при създаването на живопис, картини и изобразително изкуство не се различават в същността си от нуждата от професионална реализация на всеки човек от всяка професия.

Какво виждам в света като живописец-сюрреалист и като сетивност – 6 години по-късно

Четки и Палитри 54

Опит за равносметка за възприятията ми към света като реалност, изкуство и вдъхновение за живопис и съзерцание

През 2009 година дадох интервю за списание Public Republic, озаглавено Това, което виждам в света, е това, което аз самата влагам в него. В него довършвам дадени ми предварително от репортера изрази за изкуството, живописта, същността ми на художник и живописец-сюрреалист. Сега, 6 години по-късно, отговарям пред себе си на същите въпроси с идеята да сравня промяната в нагласите и възприятията ми към света като реалност, като изкуство и като вдъхновение за живописта.

Какво е фантазен образ в живописта?

Четки и Палитри 47

Същност и видове фантазни образи в изобразителното изкуство и тяхната употреба в сюрреалистичната живопис

Преди да отговорим на въпроса Какво е фантазен образ в живописта? и да разясним същността и видовете фантазни образи в изобразителното изкуство и сюрреалистичната живопис, нека уточним някои основни понятия:

 • Реалност – обективно съществуващо явление (действителност).
 • Фантазия – творческо въображение (способност на човека да си представя образи).
 • Асоциация – връзка между представи, като появата на едната предизвиква другата.
 • Дисоциация – разделяне на представата на съставните й части или разрушаване на връзките между отделните елементи.
 • Визуална психология на фантазията – образите са във видимото поле в случаите, в които гледаме нещо, но виждаме не него, а това, което въображението ражда въз основа, на това което гледаме.
 • Метафора – качество на одушевени обекти се приписват на неодушевени предмети и обратното (въз основа на сходства, аналогии, сравнения).
 • Метаморфоза – промяна, преобразуване.
 • Антропоморфен – природно явление или животно с човешки качества.
 • Зооморфен – човек с фигура на животно.

Какво е фигурална композиция?

Силуети 1 - живопис с акварел

Какво е фигурална композиция в живописта и в изобразителното изкуство?

Фигурална композиция в живописта и в изобразителното изкуство е композиция, в която са изобразени фигури на хора и/ или животни. Най-често те са подчинени на едно общо действие или сюжет, но могат и да са статично разположени, когато например става въпрос за портрет.

Темите и сюжетите могат да са разнообразни – митологични, битови, исторически, батални, анималистични, религиозни. Фигуралната композиция може да бъде обединена и с друг жанр от изобразителното изкуство и живописта. Например портрет, пейзаж, натюрморт и така нататък.