Какво е фантазен образ в живописта?

Четки и Палитри 47

Същност и видове фантазни образи в изобразителното изкуство и тяхната употреба в сюрреалистичната живопис

Преди да отговорим на въпроса Какво е фантазен образ в живописта? и да разясним същността и видовете фантазни образи в изобразителното изкуство и сюрреалистичната живопис, нека уточним някои основни понятия:

 • Реалност – обективно съществуващо явление (действителност).
 • Фантазия – творческо въображение (способност на човека да си представя образи).
 • Асоциация – връзка между представи, като появата на едната предизвиква другата.
 • Дисоциация – разделяне на представата на съставните й части или разрушаване на връзките между отделните елементи.
 • Визуална психология на фантазията – образите са във видимото поле в случаите, в които гледаме нещо, но виждаме не него, а това, което въображението ражда въз основа, на това което гледаме.
 • Метафора – качество на одушевени обекти се приписват на неодушевени предмети и обратното (въз основа на сходства, аналогии, сравнения).
 • Метаморфоза – промяна, преобразуване.
 • Антропоморфен – природно явление или животно с човешки качества.
 • Зооморфен – човек с фигура на животно.

Една от основните характеристики на фантазния образ в живописта е, че той е изграден посредством реални обекти чрез тяхното съчетание, отнемане, прибавяне или друг вид манипулация. Колкото по-богат сетивен опит има художникът, толкова по-широк е диапазона на възможностите му да създава сюрреалистични картини. Същото важи и за възприемането им от страна на зрителя – той трябва да е отворен за възможностите на изобразителното изкуство и сюрреалистичната живопис по отношение на играта с образи, действия, цветове и контекст.

Същност на фантазните образи в изобразителното изкуство и живописта

За... - маслена картина по поръчка, сюрреализъм
За… – продадена

Както реалистичните, така и фантазните образи в живописта и изобразителното изкуство са подражателни в същността си. Разликата е в степента на подражание и в начина на представяне на техните действия и взаимодействия.

Докато реалистичните пресъздават обектите, то фантазните образи са част от създаването на нови светове и едно по-различна действителност, вдъхновена от въображението на автора.

В изобразителното изкуство и живописта се срещат както реални образи, които извършват фантазни действия, така и сюрреалистични образи, които извършват реални действия. Понякога промяната може да е единствено в цвета на нарисуваните обекти – тогава отново говорим за сюрреалистична живопис.

Видове фантазни образи и употребата им в сюрреалистичната живопис

Видовете фантазни образи се получават чрез комбинация и манипулация на действителността, например:

 • Чрез заместване на характерни части от обектите.
 • Посредством смяна на местата на различни части от обекти.
 • Чрез деконструиране и реконструиране на образи (комбинация на части от обекти).
 • Чрез промяна на ситуацията, материала, цвета (това води до създаването на сюрреалистична живопис, в която самата реалност е манипулирана от фантазията).
 • Когато са нереални средата, действието, времето, обстоятелствата, условията, взаимовръзките.
 • Чрез промяна на семантичното значение на образа.

Източници на идеите за различните видове фантазни образи могат да бъдат както въображението на автора, така и по-тривиални наглед неща, а начинът, по който художниците ги вплитат в своята сюрреалистична живопис зависи от основната концепция, стояща зад конкретното произведение на изобразителното изкуство.

Фантазни образи и идеи за сюрреалистични картини могат да бъдат породени от:

 • Приказки, легенди;
 • религия, митология;
 • натура, история;
 • подсъзнание, сънища, интуиция, видения;
 • научна фантастика.

Фантазен образ в живописта и изобразителното изкуство се създава от творци, за които пресъздаването на идеята е обвързано с внушения и подсъзнателни емоции, чието пресъздаване би било ограничено, ако се работи само чрез способите на натурното рисуване. В този смисъл, сюрреалистичната живопис дава една ненадмината творческа свобода.

Споделете: