Как да рисувам с маслени бои?

Четки и Палитри 20

Идеи за експериментиране с различните начини за създаване на живопис с маслени бои

Как да рисувам с маслени бои? не е въпрос, на който може да се даде еднозначен отговор. Всеки художник който се стреми към самоусъвършенстване в областта на маслената живопис трябва да познава цялата палитра от възможности на различните техники за рисуване с масло. Така творецът може да създаде своите картини по начин, по който най-точно да насочи зрителя към определени емоции и идеи.

Живописта с масло притежава неограничен набор от способи за изобразяване на обекти, нанасяне на цветове и линии, създаване на светлосянка, придаване на различни повърхности…

Ето някои идеи за експерименти с маслени бои, които помагат да се усвоят техниките на маслената живопис:

Триумф над вечността, маслена живопис сюрреализъм
Триумф над вечността – продадена
 • Рисувайте без разредител – при по-пастьозното рисуване с маслени бои обемите, светлосенките, рефлексите придобиват илюзията за живот, тъй като не са положени гладко, а имат релефна структура.
 • Рисувайте по-велатурно – оставете боята да се стича свободно в цялата картина или само на определени места. Това не е характерен за маслената техника похват, но въпреки това може да бъде използван за постигане на лекота на цветните петна.
 • Използвайте шпакла – живописта с шпакла дава уникална фактура на картината, получава се ефект на „трепкащи“ нюанси и почти импресионистично звучене на произведението. Можете да използвате различни по размер и вид инструменти. Можете да смесвате боите върху платното или върху палитрата.
 • Рисувайте с една-две четки – така част от полутоновете ще се получат от смесването на боите още върху четката, а въпросните тонове ще са именно онези, които вече присъстват в творбата.
 • Използвайте различна четка за всеки цвят – така ще избегнете ненужно смесване на цветовете още преди нанасянето им върху платното.
 • Използвайте боята направо от тубата, когато рисувате с маслени бои. Можете да използвате чисти цветове или приготвени от производителя нюанси – и в двата случая това нанасяне на цвят върху картината създава уникални съчетания от цветове и повърхности. Оставете живописта да ви води или напътствайте ръката си по предварително измислена форма, за да откриете своя начин за сътворяване на живопис.
 • Рисувайте с пръсти – сетивното усещане, които получавате при докосването до боите и повърхността на платното ще помогне да усетите по-детайлно процеса на нанасяне на материала, което е предпоставка за пълното сливане между художника и неговата маслена живопис в акта на съзидание.
 • Направете нюанса преди да го нанесете в картината – по този начин ще постигнете прецизност по отношение на цвят, тон, контур, цветно петно.
 • Смесвайте боята направо върху платното – така ще си осигурите повече свобода що се отнася до взаимодействието на цветовете във вашата маслена живопис.
 • Рисувайте върху различни повърхности – платно, зебло, фазер, дърво… Така ще усетите различни начини за полагане на боята, ще видите как различните повърхности влияят върху картината чрез релефа си (или липсата му), ще се упражните да използвате повърхността в полза на изображението.
 • Нарисувайте маслена картина на един дъх – така тоновете ще проникват един в друг, създавайки впечатление за пълнотата на цялото чрез взаимодействие на детайлите и цветните петна.
 • Възползвайте се от възможността да рисувате различните елементи поетапно, която дават маслените бои и направете всеки следващ етап след пълното изсъхване на предишния. По този начин можете да постигнете линии и цветни петна, които не влизат във взаимодействие със съседните, а са отделени рязко и категорично от тях.
 • Рисувайте всичко – експериментирайте с различни теми, сюжети, стилове и обекти.
 • Създайте маслена живопис, която съчетава няколко от тези способа. Играйте с релефите, а не само с цвета; с мазките, а не само с нюанса; с повърхностите, а не само с цветните петна…

Овладяването на всеки един от тези способи ви приближава с крачка напред към отговора на въпроса „Как да рисувам с маслени бои“. Овладявайки всички, ще можете да творите различни картини според различните си идеи, за да постигнете пълнотата, която маслената живопис и изящното изкуство дават на художника.

Споделете: