Как да нарисувам пейзаж?

Четки и Палитри 26

Как да нарисувам пейзаж по натура, по вдъхновение, по снимка, по спомен, като изкуство

Отговорът на въпроса Как да нарисувам пейзаж? е ясен единствено на пръв поглед – харесваш природна гледка, рисуваш каквото виждаш и… воала, пейзажът е готов!

Пейзажът е жанр от живописта и изобразителното изкуство, при който художникът трябва да съумее да рисува по натура или чрез пряко подражание, или чрез преплитането на разнообразни техники, правила, въображение и голяма доза мисловна дейност, които да превърнат картината му в изкуство, а не просто в произведение на ръката му.

За да може неговият пейзаж да бъде определен като изкуство, авторът трябва съвсем съзнателно да вложи в своята рисунка по натура следните неща – композиция, сюжет, идея, символика, светлосянка.

Дали творецът ще нарисува пейзажа като красива композиция или като изкуство е въпрос на предварително взето решение. За недостатък на творбата говорим, когато тя има претенции за висока стойност, но е създадена като подходяща единствено за украса на интериора, ведно с общата декорация.

Как да нарисувам пейзаж по натура

Пейзаж по натура се рисува чрез непосредствено наблюдение и възпроизвеждане на конкретна гледка. Художникът е навън, избира коя част от гледката да пресъздаде и как да я композира в своя формат. Той може да нарисува своето произведение чрез пряко подражание или да използва природата като вдъхновение и фон за своя идея – фигурална композиция, сюрреалистична творба или абстрактна живопис.

Как да нарисувам пейзаж по снимка

При създаването на пейзаж по снимка отново става въпрос за подражание на натурата или за вдъхновяване от конкретна гледка, само че тук композицията е ясна от самото начало – тя съществува като такава в самата снимка. Творецът може да я нарисува такава каквато я вижда или да я промени на база на своята фантазия.

Как да нарисувам пейзаж по спомен
Спомени за летен дъх - суха игла, графика от Любомира Попова
Спомени за летен дъх – 90 лв.

Пейзаж по спомен се рисува с огромна доза въображение и тук с пълна сила важи промяната на натурата с цел нагаждането й към емоцията на автора породена от конкретния спомен.

Как да създам пейзаж като композиция

При създаването на пейзаж като композиция е необходимо да се изобрази гледката така, че да се постигне естетически издържана картина по отношение на сюжет, контраст, рисунък, подбор на цветове. Това се постига чрез съчетанието на форми, обеми, линии и нюанси. Картината става красива и доставя естетическа наслада на зрителя.

Как да създам пейзаж като изкуство
Пейзаж - живопис по поръчка с маслени бои
Пейзаж – продадена

При рисуването на пейзаж като изкуство (независимо дали става въпрос за живопис, графика или друг вид изобразително изкуство), освен гореизброените особености, в него трябва да се вложи идея и символика, които да бъдат изразени категорично и ясно. Това се постига по няколко начина (или чрез тяхното съчетаване):

  • Подборът на изобразяваната гледка трябва да е носител на основната идея и всеки детайл да символизира част от нея.
  • Влагането на сюжет в картината е препоръчително.
  • Идеята да бъде изразена по начин, по който да е ясно нейното влияние върху художника и върху зрителя.
  • Композицията може и да не е стандартна – колкото по-разчупена е тя и колкото изненадващи детайли присъстват, толкова по-задълбочено внимание ще привлича от страна на публиката. Разбира се това не трябва да е самоцел.
  • Цветовете (когато става въпрос за живопис) също трябва да са подбрани символично – да са носители на емоции и да навяват мисли, насочващи зрителя към основната идея.

Ако към всичко това се добави и разчупване на натурата посредством характерните похвати за някое от теченията в живописта и изкуството от 20 и 21 век (като сюрреализъм, кубизъм, хиперреализъм, абстракционизъм), то отговорът на въпроса Как да нарисувам пейзаж става все по-зависещ от търсенията на художника, а пейзажът става все по-въздействащ върху зрителите.

Съобразяването с нагласите на публиката, критиците и потенциалните купувачи е нещо, което трябва да се реши предварително от самия художник и зависи единствено и само от неговите цели (що се отнася до неговата живопис, графика, скулптура).

Споделете: