Какво е живопис с акварел и как да рисувам с акварелни бои?

Спомени за летен дъх - смесена техника - суха игла и акварел

Как се създава живопис с акварел, как да направя рисунка или картина с акварелни бои?

Очевидно за живопис с акварел се говори, когато съответната рисунка или картина е изпълнена с акварелни бои. Но каква е разликата между двата вида произведения, направени с тази техника и каква е същността на самата акварелна техника?

Акварелната техника има неограничен брой възможности за съчетание на цветове, изобразяване на форми и обеми, полагане на боята. Най-характерна за нея е велатурна техника – при нея се полагат прозрачни цветни петна, които се натрупват като слоеве един върху друг и изграждат пространства, обеми и светлосенки. Други способи за рисуване с акварел са: контрастът при размитите от водата петна и точно изписаните контури; рисуването върху сух и мокър картон (хартия); създаването на цветни петна с различна плътност; преливането на полутоновете по-категорично или по-велатурно; рисуване върху различни хартии с различни четки; рисуването на финалните детайли със суха четка.

При живописта с акварел могат да се създават рисунки, картини, скици, етюди като основната разлика между тях е:

  • Рисунка с акварелни бои – рисунката в същността си (както и скицата и етюда) е упражнение за уменията на художника, експериментиране с форми, обеми и техники или предварителна идея за бъдеща картина.
  • Картина с акварелни бои – картината е произведение на изобразителното изкуство, което притежава идея, има вложена емоция и търси комуникация със зрителя.

Как се рисува с акварелни бои?

За създаването на живопис с акварел са необходими няколко неща:

Етюд с акварел - безсюжетна живопис
Етюд с акварел – 70 лв.
  • Подбор на хартия (картон) – има специални акварелни картони, чиято структура е подходяща за рисуване с по-разредена боя (което е характерно за акварелната техника). Най-добре е да се използват такива, освен ако не става въпрос за експериментиране с различни повърхности.
  • Избор на акварелни бои – има различни видове акварелни бои и е добре творецът да познава всички от тях, за да може да избира пред вид очакваните резултати. Има бои в блокчета или тубички; с повече мед в състава си (медни акварелни бои); има акварелни моливи и пастели.
  • Избор на четки – най-добре да са от естествен косъм. Добрата четка за акварел е кръгла, за да може да поема повече вода, но и да прави идеален връх за очертаване на контури. Разбира се, може да се рисува и с плоска четка, ако характерът на творбата го позволява (например за по-широки линии, за довършване на творбата чрез способа „суха четка“ и т.н.).
  • Познаване на акварелната техника – това става с много рисуване и с изпробване на различни начини и способи. По този начин художникът може предварително (още на етап идея и обмисляне на картината) да прецени кой от тях да използва. Например: рисуване върху мокра хартия, при което цветовете се смесват още при докосване на листа с четката; рисуване върху суха повърхност, когато художникът решава кои цветове как да се смесят; рисуване върху изправен лист, при което боите се стичат надолу; рисуване на картината наведнъж, за да бъде контролирано смесването на тоновете; рисуване на етапи, при които се чака да изсъхне боята преди нанасянето на следващия слой, като по този начин ефектите се постигат чрез наслагване на прозрачни слоеве с различен цвят; рисуване с по-гъста боя и последващо отнемане на част от нея, за да се „извади“ светлина…
  • Познаване на принципите за създаване на живопис – цветове, нюанси, тоналности, изграждане на светлосянка и обем посредством студени и топли петна.

И, разбира се, вдъхновение, творчески нюх, артистичен замах и добра идея за живопис с акварел…

 

Научете повече за двете произведения, използвани като пример в текста: Етюд с акварел и Спомени за летен дъх >>

Споделете: