Как да нарисувам натюрморт?

Как да нарисувам натюрморт и кога от рисуване по натура той се превръща в произведение на изкуството?

Отговорът на въпроса Как да нарисувам натюрморт? е ясен единствено на пръв поглед – нареждаш предметите, рисуваш каквото виждаш и готово – имаме натюрморт! Особено, когато се отнася за живопис – свежи цветове, повечко цветя и… воала!

Що се отнася до особеностите на този жанр – рисуване по натура и произведение на изкуството са понятия, които трябва да бъдат преплетени от художника съвсем съзнателно. Ако той не съумее да рисува така, че да постави равенство между тях, то картината ще си остане просто картина с праскови и делва, а не изкуство.

За да нарисува натюрморт като произведение на изкуството (живописта, графиката, скулптурата), художникът може или да рисува по натура, или да твори по въображение. И в двата случая трябва да обърне внимание на следните неща – композиция, сюжет, идея, символика, светлосянка.

Дали авторът ще нарисува натюрморта като композиция или като изкуство е въпрос на предварително взето решение. За недостатък на творбата говорим, когато композицията има претенции за висока стойност, но изглежда подходяща единствено за украса на хола, наред с общата декорация на дома.

Как да нарисувам натюрморт като композиция

При рисуването на натюрморт като композиция е нужно да се подберат и изобразят предметите така, че да се постигне естетически издържана творба от гледна точка на сюжет, подбор на цветове, контраст. Това се изгражда на база на съчетанието на форми, обеми, линии и нюанси. Картината става красива и радва окото на зрителя.

Как да нарисувам натюрморт като изкуство

При създаването на натюрморт като изкуство, освен гореизброеното, трябва да се помисли за идея и символика, които да бъдат изразени категорично и ясно. Това се постига по няколко начина (или чрез съчетание между тях):

  • Подборът на предмети трябва да е съобразен с основната идея и всеки предмет да е носител на част от нея, да символизира точно определено нещо, детайлите да са съчетани по точно определен начин.
  • Наличието на сюжет е препоръчително.
  • Идеята трябва да бъде изразена така, че да е ясно нейното наличие, т.е. да става ясно, че картината е нещо повече от украса.
  • Композицията не трябва да е стандартна – колкото по-разчупена е тя, колкото повече рядко срещани в този жанр предмети присъстват, толкова по-задълбочено внимание ще привлече. Разбира се, подборът на предмети и композирането им не трябва да са самоцел.
  • Цветовете (когато става въпрос за живопис) трябва да са подбрани отново символично – да са носители на емоции и чувства, насочващи към основната идея.

Ако към горното се добави и разчупване на натурата чрез някое от теченията в живописта и изобразителното изкуство (като сюрреализъм, кубизъм, абстракционизъм), то отговорът на въпроса Как да нарисувам натюрморт започва да зависи все повече от фантазията на автора и да се осланя все по-малко на потребностите на публиката.

Съобразяването с нагласите на зрителите, критиката и потенциалните купувачи е нещо, което трябва да бъде решено предварително и зависи единствено и само от целите на твореца що се отнася до неговата живопис, графика, скулптура…

Yandex.Metrica