Концептуален проект

Концептуален проект на изкуството е всеки арт проект, подкрепен с концептуална част, независимо дали става въпрос за изложба живопис, цикъл картини или група творби обединени под някаква обща тематика. Концептуалните проекти живопис от Любомира Попова Fineluart, в по-голямата си част са подчинени на живописта, маслената живопис или на творби на изкуството с акварел и смесена техника. Някои от тях са философски тези, мултимедия, визуални изкуства или неконвенционални форми на изкуството.

Абсолютна относителност – концептуален арт проект

Абсолютна относителност - арт инсталация

Абсолютна относителност – арт проект от две части – Относителност на абсолюта и Пресечна точка

Абсолютна относителност е общото название на концептуален арт проект от Любомира Попова Fineluart, състоящ се от две части – Относителност на абсолюта и Пресечна точка. Изходната точка на проекта е прабългарската култура, а произведението на изкуството, с което той завършва е арт-инсталация (диптих).

Инсталацията представлява композиция от две части с основен градивен елемент – спиралата. Част от спиралите се извисяват (Абсолютна относителност), а останалите са устремени нагоре (Пресечна точка). Композирана по този начин, творбата символизира връзката между човешкото и онова, което е отвъд обозримото. Самата спирала символизира развитието на човека и личността като път нагоре с известна повторяемост.

Превъплъщения отвъд пространството

Екзистенциалните измерения на автора в Западноевропейската традиция

 

Еманципацията на изкуството от занаятчийството в културологичен план и овладяването на екзистенциалните измерения на Аз-а във философски план, окрилява твореца да разгърне възможностите си за свободно придвижване из пространството и отвъд него.

Пластове от монолит ІV – маслена живопис в студената гама

Пластове от монолит ІV - маслена живопис в студената гама

Картина – маслена живопис в студената гама, част от проект Пластове от монолит

 • Картината е уникат
 • Размери: 100/ 100 см
 • Техника: маслени бои върху платно
 • Създадена: 2007 г.
 • Без рамка
 • Цена: 700 лв.

Пластове от монолит ІІІ – маслена картина

Пластове от монолит ІІІ - маслена картина

Живописна маслена картина нарисувана чрез похватите, характерни за абстракционизма и супрематизма

 • Картината е уникат
 • Размери: 100/ 100 см
 • Техника: маслени бои върху платно
 • Създадена: 2007 г.
 • Без рамка
 • Цена: 700 лв.

Пластове от монолит ІІ – абстрактна маслена живопис

Пластове от монолит ІІ - абстрактна маслена живопис

Абстрактна маслена живопис, повлияна от супрематизма от Любомира Попова Fineluart

 • Картината е уникат
 • Размери: 100/ 100 см
 • Техника: маслени бои върху платно
 • Създадена: 2007 г.
 • Без рамка
 • Цена: 700 лв.

Пластове от монолит І – маслена живопис супрематизъм

Пластове от монолит І - маслена живопис супрематизъм

Картина с маслени бои – съчетание от похватите на абстрактната живопис и супрематизма

 • Картината е уникат
 • Размери: 100/ 100 см
 • Техника: маслени бои върху платно
 • Създадена: 2007 г.
 • Без рамка
 • Цена: 700 лв.

Полиптих Пластове от монолит – маслена живопис

Полиптих Пластове от монолит - маслена живопис

Маслена живопис, състояща се от четири абстрактни платна – Полиптих Пластове от монолит

 • Картините са уникати
 • Размери: 400/ 100 см
 • Техника: маслени бои върху платно
 • Създадена: 2007 г.
 • Без рамки
 • Цена: 2800 лв. (или всяка по 700 лв.)

Еротика – маслена живопис от Fineluart, художник-сюрреалист

Еротика - маслена живопис от Fineluart, художник-сюрреалист

Маслена живопис, която съчетава влиянията на абстракционизма и експресионизма

 • Картината е уникат
 • Размери: 50/ 70 см
 • Техника: живопис с маслени бои върху фазер
 • Създадена: 2007 г.
 • С рамка
 • Продадена