Графика

Графика от Любомира Попова Fineluart или казано с други думи – различни произведения на графичното изкуство от съвременната художничка. Това са линогравюри, суха игла, офорт, цветна графика, черно-бяла графика. Направени са през различни периоди от творчеството на Fineluart, подчинени са на различни идеи, стилове и символика. Най-често в тях са вплетени изразните средства на сюрреализма. Показаните тук примери за графика от Любомира Попова Fineluart са показателни за разнообразните възможности на графичното изкуство в същността му.

Какви техники и похвати да използвам при създаване на картина?

Четки и Палитри 60

Има различни техники за създаване на картина и колкото повече похвати бъдат усвоени от художника, толкова по-осъзнат и изпипан ще е индивидуалният му стил. А и толкова по-обширни ще са неговите възможности за творчески изяви, независимо дали става въпрос за живопис, графика, рисунка, експеримент, поръчка и т.н.

Картини за продажба

Изящество в Цвят

Живопис, графика и рисунки от Любомира Попова Fineluart. Стиловете са повлияни от сюрреализма, абстракционизма, кубизма. Техниките и похват ите са разнообразни, а сюжетите са подчинени на различни идеи.

Всички картини са невероятни, а и българските художници трябва да се подкрепят 🙂

Нели

Изящество в Цвят с вдъхновяващи послания за дома и офиса!

Мой приятел ще заминава в чужбина и бих искал да му подаря нещо българско, което да отнесе със себе си и да му остане за спомен.

Бисер
Заявате своята картина за дома сега:

Поръчайте по телефона: +359 896 25 55 86
или

Поръчайте по имейл:


  Искате ли нещо по-добро от живопис?
  Вижте живопис с кауза >>

  Как да рисувам натура по въображение?

  Четки и Палитри 50

  Как да създам рисунка по въображение, която да изглежда като рисувана от натура

  Натура по въображение – няма такъв термин. И, все пак, понякога художникът застава през бялото платно с цел да създаде пейзаж, натюрморт или фигурална композиция, които да са реалистично изпълнени без да има конкретни обекти, които да изобразява. Това, в същността си, е по-скоро рисунка по въображение, която изглежда като рисувана от натура.

  Предимствата са, че композицията може да бъде оформена максимално близо до идеята на автора, а детайлите да съвпадат идеално на основната концепция.

  При рисуването на натура по въображение от първостепенно значение имат творческия усет, индивидуалната художествена изразителност, владеенето на различни изразни средства. За да може творбата да бъде определена като изкуство, авторът трябва съвсем съзнателно да вложи в своята рисунка на натура по въображение следните неща – композиция, сюжет, идея, символика, естетика.

  Как да рисувам с маслени бои?

  Четки и Палитри 20

  Идеи за експериментиране с различните начини за създаване на живопис с маслени бои

  Как да рисувам с маслени бои? не е въпрос, на който може да се даде еднозначен отговор. Всеки художник който се стреми към самоусъвършенстване в областта на маслената живопис трябва да познава цялата палитра от възможности на различните техники за рисуване с масло. Така творецът може да създаде своите картини по начин, по който най-точно да насочи зрителя към определени емоции и идеи.

  Мрежи 2 – Ръка, гравюра върху метална плоча

  Мрежи 2 – Ръка, гравюра върху метална плоча

  Мрежи 2 – Ръка, офорт или гравюра върху метална плоча от Любомира Попова Fineluart

  • Картината е ограничен тираж, част от серия графики
  • Размери: 21/ 29 см
  • Техника: офорт (гравюра върху метална плоча)
  • Създадена: 2006 г.
  • Без рамка
  • Цена: 60 лв.

  Мрежи 1 – Риба, графика изпълнена в техника дълбок печат

  Мрежи 1 – Риба, графика изпълнена в техника дълбок печат

  Мрежи 1 – Риба, офорт или графично произведение изпълнено в техника дълбок печат

  • Картината е ограничен тираж, част от серия графики
  • Размери: 21/ 29 см
  • Техника: офорт (графика изпълнена в техника дълбок печат)
  • Създадена: 2006 г.
  • Без рамка
  • Цена: 40 лв.

  Без име – черно-бяла линогравюра

  Без име – линогравюра

  Без име – черно-бяла линогравюра с контрабас от Любомира Попова Fineluart

  • Картината е ограничен тираж / част от серия едноименни линогравюри
  • Размери: 21/ 29 см
  • Техника: черно-бяла линогравюра
  • Създадена: 2004 г.
  • Без рамка
  • Продадена