Без име – цветна графика

Без име – серия линогравюри, цветна графика с контрабас

Без име е серия линогравюри, цветна графика с контрабас от Любомира Попова Fineluart от 2004 година. Всяка от творбите е отпечатана в няколко цвята технология, при която всеки следващ етап унищожава плочата, от която се отпечатва произведението на графичното изкуство. Това съвпада с основната идея на творбата, а именно – потъването на твореца в неговото изкуство толкова по-всеобхватно, колкото повече артистът му се отдава.

Серията (а и всяка отделна творба) е озаглавена Без име, за да се даде възможност на зрителя да усети въздействието на картината без да е предварително насочен. Композицията в тези цветни графики може да се възприеме и като уморен музикант, но и като погълнат от всепоглъщащата мощ на изкуството. Или като скрит в уютната среда на творчеството си… Като самотник, самодостатъчен, умислен, слят ведно с инструмента и музиката…

Цветове и композиция в Без име – серия цветни графики с контрабас

  • Цветовете се различават в различните линогравюри, но гамата е топла – кафяви нюанси, охра и, разбира се – черно и бяло.
  • Композиционен център на тези цветни графики е контрабаса, който е и по-разработен като детайли, щрих и светлосянка.
  • Фонът е едноцветен.
  • Фигурата на музиканта е линеарно рисувана. Музикантът е отпуснат върху своя контрабас и изглежда изтощен от енергията на вдъхновението, но и е прегърнал своя инструмент с любовта, която само творецът може да дари чрез творческия акт.
  • Някои детайли в линогравюрите Без име са само загатнати, като по този начин се създава впечатление, че потъват в пространството.
  • Човешката фигура е по-схематично нарисувана и това дава още едно предимство на инструмента като най-важна част и от картината, и за основната идея.
  • Линиите и щрихите са нарисувани предимно във вертикална посока. Това навява впечатление за издигане по посока на грифа или за пропадане в посока на лъка.

В заключение: Без име е серия линогравюри (цветна графика с контрабаси) от Любомира Попова Fineluart, която комуникира със зрителя по множество начини и на идейно, и на емоционално ниво.

* Графиките са ограничен тираж, но могат да бъдат отпечатани в един цвят по предварителна уговорка.

Споделете: