Мрежи – серия графики

Мрежи – серия графики от Любомира Попова Fineluart

Мрежи е серия графики от Любомира Попова Fineluart, които са създадени чрез графичната техника офорт. Това е техника на дълбокия печат, а произведенията на изкуството, създадени по този начин, са отпечатъци от метална плоча (в конкретния случай – това е графика върху медна плоча).

Мрежи е серия от три самостойни произведения на графичното изкуство, като две от тях могат да бъдат съчетани и в диптих със същото заглавие.

Основна идея на графичния проект

Основната идея на графичния проект е да се разгледат състоянията на личността, породени от борбата с външните сили и вътрешните особености на характера и темперамента. Трите картини разглеждат три различни аспекта на тези състояния:

 • Мрежи 1 – Риба: борбите с влиянията на външната среда. Това е показано чрез захапването на мрежата от рибата.
 • Мрежи 2 – Ръка: вътрешната борба с предразсъдъците, страховете и колебанията. Това се разкрива чрез захлупването на човешката фигура от мрежата.
 • Мрежи 3 – Акула: борбата с външните влияния, които са допълнително усложнени от пречупването им през вътрешните чувства и емоции. Това е изобразено чрез възела на тялото около тризъбеца (носител на мрежата).

 

 • Защо риба? Защото тя е животно което плува. Което може да достига дълбините, да се носи по вълните, да изплува на повърхността.
 • Защо ръка? Защото това е нашето „житейско сечиво“. С нея посягаме, работим, удряме, галим. С нейна помощ се оплитаме в мрежите и чрез нея ги разплитаме.
 • Защо акула? Защото тя е безмилостна и първична. Първичността е противовеса на чувствителността, а безмилостното отношение на хищник е решението на повечето от емоционалните проблеми.

Композиция и рисунка в серия графики Мрежи

Композицията и рисунката в серия графики Мрежи са подчинени на основната идея и носят следните характеристики:

 • Композиционен център във всеки един от офортите е съответната фигура.
 • Образите са нарисувани в края на картината, за да се създаде пространство пред тях, което символизира безкрая на възможностите, към които те са устремени.
 • Фон почти липсва, за да се даде предимство именно на споменатото пространство.
 • Формите са нарисувани чрез схематична светлосянка, за да изпъкне значението на движението, което е от мрежата навън.
 • Щрихите в графиките само бегло подчертават обемите.
 • Мрежите представляват преплитания от линии и разкривени ромбове, които са най-тъмните елементи. По този начин се набляга върху тежестта им върху личността.
 • Движенията на образите в графиките издават възможността на индивида да пребори ограниченията на Аз-а и действителността по пътя към себеосъществяването чрез воля и мотивация.

В заключение: Мрежи е серия графики от Любомира Попова Fineluart, която разкрива как личността бива ограничавана от различни фактори, но и способността й да ги преодолее.

Поръчайте по телефона: +359 896 25 55 86
или

Поръчайте по имейл:


  Споделете: