Сам – серия графики и рисунки

Сам – серия линогравюри и рисунки с молив от Любомира Попова Fineluart

Сам е серия от рисунки и линогравюри (произведения на графичното изкуство) от Любомира Попова Fineluart, вдъхновени от стихотворението на Ленгстън Хюз (James Mercer Langston Hughes), носещо същото име. Линогравюрите са създадени през 2004 г., а рисунките – през 2018 г.

Произведението, от което са вдъхновени, е на американския поет Ленгстън Хюз:

– Сам

Сам
като вятър,
прошумял над прерията.

Сам
като чаша ром,
забравена на масата.

– James Mercer Langston Hughes (1902 – 1967 год.)

Всяка творба от серията пресъздава внушението, което е оставило стихотворението Сам у Любомира Попова Fineluart. Внушение, което е свързано с преплитането на чувства като самота и усамотеност, безвремие и съзерцание, статичност и перспективи, мигновение и вечност.

Композиция, линия и щрих в произведенията на графичното изкуство Сам

  • Композицията в графиките и рисунките е асиметрична, но вдъхва впечатление за симетрия, особено на пръв поглед.
  • Рисунъкът е линеарен, фигурите са схематични.
  • Щрихът е заместен от линии с различен интензитет и посока в различните планове на пространството.
  • Двата образа (човешката фигура и чашата) разчупват перспективата, но и са в равновесие по отношение една на друга.
  • Композиционният център е на преден план, вдясно от центъра на листа – чашата с ром. Тя е и по-детайлно разработена, за да привлича погледа върху себе си.
  • Кеят е най-голямото „петно“ в тези произведения на графичното изкуство, но в него има устрем към убежна точка, която се слива с хоризонта.
  • Цвят няма. Използван е контрастът черно-бяло (характерен за графиката като вид изобразително изкуство), за да бъдат оставени образите да „говорят“ на зрителя, без неговите емоции да са насочвани от символиката на определена тоналност.

Сам е серия произведения на графичното изкуство от Любомира Попова Fineluart, при която всяка отделна рисунки и линогравюра запазва своето самостойно звучене, независимо дали зрителят познава стихотворението, вдъхновило картините.

* Тиражът на линогравюрите от серията е неограничен. Представените тук творби са в черно, но могат да бъдат отпечатани и в друг цвят по предварителна уговорка.

** Рисунките могат да бъдат създадени и по друг начин, според представите на зрителя, при предварителна договорка.

Поръчайте по телефона: +359 896 25 55 86
или

Поръчайте по имейл:


    Споделете: