Силуети – проект живопис

Силуетите, реалността и отраженията в нас и около нас – проект живопис

Силуети е проект живопис на Любомира Попова, разглеждащ силуетите, реалността и отраженията в нас и около нас.

Понякога животът отразява нас. Понякога се озоваваме сред неговите сенки, извиващи снаги над нашето смирение, така, както биха се извили в собствените си реалности… Ако имаха такива, ако бяха достатъчно рационални, за да създадат такива, ако те самите бяха такива.

Понякога възприемаме света чрез образите на силуети, преминаващи през него, спрели своя бяг, препускащи, съзерцаващи, дори. Понякога самите ние сме такива. Понякога създаваме отражението си в живота съзнателно, друг път то се изгражда независимо от стремежите и действията ни, единствено на база на действията и взаимодействието ни с останалите фактори около нас.

Живописни, цветни, привлекателни и светли силуети

Светът може да е сложен, а можем и да го усложняваме сами. Силуетите могат да са живописни, цветни, привлекателни и светли. Или тъмни, графични, мрачни и черно-бели. Но, в повечето случаи, са сбор от емоции и впечатления, всяко от които прозира през позата и излъчването им. Понякога взаимодействат помежду си, друг път са изгубени в околността или в себе си. Понякога вървят напред, вперили поглед в синевата, като израз на надеждата, която ги води. Друг път са коленичили пред собствената си безнадеждност, очакващи или стаени. Готвят се за скок или напредват уверено и гордо.

Някой път силуетите не са отражения, а същности способни да изградят собствената си реалност като отражение на самите тях. Понякога това сме ние, понякога са това, което искаме, което си представяме или от което бягаме.

Философските противоречия за това какво представлява реалността и доколко съществува извън наблюдаващия субект водят началото си още от зората на човешката история. Настоящият проект не твърди едното или другото, а ги разглежда като еднакво валидни възможности дотолкова, доколкото съществуването на нито едната от тях не е отречено или потвърдено като факт.

Силуетите като произведения на изкуството и живописта и като изкуство в най-чист вид

Силуетите могат да са произведения на изкуството и живописта, а понякога са самото изкуство – концепции в най-чист вид, оформени от своя автор и възприемани различно в различните реалности. Понякога са ситуации облечени като човешки сенки, понякога са думи, изрази, слова и шепот. Понякога крещят. Твърди са, страдат, нежни са, категорични са, емоционални, интровертни, холерични, меланхолични… и сбор от всичко това.

В проект-живопис Силуети се преплитат концепциите за животът като изкуство и изкуството като живот, действителността като даденост и като отражение на личността, живописта като изразно средство и произведението като начин на изразяване. Всяка емоция може да бъде нарисувана и всяка картина може да бъде почувствана. Всяко произведение може да бъде ясно изразена позиция или диалог със зрителя.

Всеки силует може да е реалност или фикция, илюзия или абсолют, цел или път…

Поръчайте по телефона: +359 896 25 55 86
или

Поръчайте по имейл:


    Споделете: