Какво е абстрактна живопис?

Четки и Палитри 63

Същност на абстракционизма и способи за създаване на абстрактна живопис

 • Какво е абстрактна живопис?
 • Кои са отличителните характеристики на абстрактното изобразително изкуство?
 • Как се създава абстракционизъм?
 • Какво печели абстрактната картина чрез отказа от реалистично изобразени фигури и предмети?
 • Кои са най-ярките представители на абстрактната живопис и кои стилове произлизат от абстракционизма?

Абстракционизмът е течение в изобразителното изкуство от 20-ти век, което се отличава с отказ от пряко подражание на натурата, както и с отдаването на предимство на въображението при подбора на форми и цветове в картината.

За абстрактна живопис говорим тогава, когато има отказ от фигуративен подход на изобразяване на действителността. Когато формата, цвета и линията са достатъчни на художника да пресъздаде идеята си. Когато хармонията е постигната чрез съчетаване на цветове и форми, навяващи различни емоции и асоциации.

За създаването на абстракционизъм е необходимо художникът да вложи в произведението си едновременно своята същност, най-характерното за неговата епоха и онова, което е присъщо на изкуството въобще. Или да спази, както Василий Кандински го нарича, принципът на вътрешната необходимост.

Художници абстракционисти – творци в областта на абстрактната живопис

malevich-bial-kvadrat

 • Василий Кандински – създател на абстракционизма и абстракната живопис. Руският художник, чиято книга „За духовното в изкуството“ се превръща в емблематичен учебник що се отнася до този стил.
 • Хуан Миро – абстрактен сюрреализъм.
 • Марк Ротко – абстрактен експресионизъм.
 • Джаксън Полък – повлиян от похватите на свободното рисуване.
 • Казимир Малевич – създател на супрематизма (по-висша форма на абстракционизма, както той го нарича).
 • Пийт Мондриан – известен със своите геометрични композиции.
 • Михаил Ларионов и Наталия Гончарова – основатели на лъчизма.
 • И много други.

Способи за създаване на абстракция, абстрактно изкуство и абстрактна живопис

Способите за създаване на абстрактно изкуство и абстрактна живопис са, най-общо казано, следните:

Портрет на Бай Георги - живопис кубизъм
Портрет на Бай Георги – 80 лв.
 • По натура, но чрез нейната промяна до неузнаваемост и изолация от същността й – този подход е използван от Хуан Миро.
 • Движението (моториката на ръката) е водещ похват, докато съзнанието не е включено пълноценно в творческия акт – Джаксън Полък.
 • Подражание на ритъма – на музиката или на движението на тялото и ръката.
 • Рационален подход – създават се геометрични форми, петна и композиции, които са осмислени посредством способността за аналитично-структурното мислене – Василий Кандински.
 • Асоциация – картините се създават на база вдъхновението от външни дразнители или вътрешни състояния.

В заключение: абстрактната живопис се отказва от подражанието, за да даде на художника широтата на свободното изразяване на идеи и чувства по начин, по който изразява най-добре концепцията му.

Споделете: