Какво е живопис с шпакла?

Четки и Палитри 40

Как се създава живопис с шпакла и какви похвати трябва да овладее художника, за да рисува маслени картини с шпакла?

Най-просто казано, живопис с шпакла е такава живопис, при която за нанасяне на боята върху платното са използвани шпакли за рисуване. За рисуването по този начин могат да се използват различни видове бои – масло, темпера, акрил.

За да постигне съвършенството на тази техника, художникът трябва да овладее някои специфични похвати за рисуване на маслени картини с шпакла. Кои са тези техники и какви видове шпакли има?

Рисуване с шпакла чрез смесване на боите направо върху платното

Полет - живопис, картина с маслени бои
Полет – продадена

Рисуването с шпакла чрез смесване на боите направо върху платното дава следното предимство: тоновете се смесват със съседните и така се усилва живописния ефект. Нюансите преливат един в друг, а съседните образи и цветни петна взимат цветове един от друг. Този подход придава едно по-импресионистично звучене на маслената картина с шпакла.

Живопис с шпакла, при която тоновете се правят върху палитрата

Живописта с шпакла, при която тоновете се правят върху палитрата притежава следните плюсове: тоновете могат да бъдат приготвени предварително и по този начин творецът напълно контролира стойностите им. Така всяко цветно петно бива полагано поотделно, а художникът решава кое с каква интензивност да бъде (и като наситеност на цвета, и като релеф върху повърхността). Това придава илюзията за трептене на творбата.

Създаване на маслени картини чрез използване на различни видове шпакли
Преобръщане в протяжността - маслена живопис
Преобръщане в протяжността – 170 лв.

Различните видове шпакли спомагат за създаване на различни релефи при създаването на маслени картини. Боята може да бъде нанасяна или разнасяна по платното (както и да бъде и отнемана, когато това се налага). Тези инструменти се различават по няколко признака:

  • Предназначение – за смесване на боите върху платното или за смесването им на палитрата. Вторият вид се отличава с по-издължена форма и с по-заоблен връх.
  • Размер – от съвсем миниатюрни до по-едри. Размерът няма отношение към мащаба на платното, а върху големината на мазките и прецизността, с която трябва да се изпълни детайла.
  • Връх – заоблен, остър, под ъгъл, с няколко ъгли… Разликата във върха на инструмента за създаване на живопис с шпакла оказва влияние върху формите на мазките, както и върху съчетанието на тоновете при полагането им.
  • Форма – Тесни и широки, обли и остри, правоъгълни и ъглови, прави и извити. Различните форми създават различни по големина, размер и прецизност мазки.
  • Релеф – има шпакли, които са назъбени от едната или от двете страни. Заради тази тяхна особеност боята придобива релефна структура подобна на гребен.

За да овладее различните похвати за рисуване на маслени картини с шпакла, художникът трябва да е експериментирал с всички, да познава същността им и особеностите им в детайли. По този начин, когато създава своята живопис с шпакла, той ще съумява да предава различни идеи и емоции не само чрез цвят, но и чрез обогатяване на цялостния облик на произведението на изкуството.

Споделете: