Творчески експерименти с фантазен образ в сюрреалистичната живопис

Четки и Палитри 62

Творческите експерименти с фантазен образ са едни от най-интересните начинания на художника що се отнася до сюрреалистичната живопис. Различните видове фантазен образ предполагат и различни способи за създаване на измислена среда, взаимоотношения между характерите и, разбира се – пълно развихряне на фантазията.

Артистът е в състояние да създава безброй вариации подчинени на асоциацията, метафората, метаморфозата… Те могат да бъдат осъществени чрез одушевени или неодушевени предмети, чрез природни явления или човешки качества, чрез реални явления или измислени ситуации. Образите биха могли да „говорят“ на зрителя директно или да му позволят да доизмисли сцената.

Видове фантазни образи в сюрреалистичната живопис

Има няколко вида фантазни образи в сюрреалистичната живопис, които да станат обект на творчески експерименти:

За... - маслена картина по поръчка, сюрреализъм
За… – продадена
  • Чрез заместване на характерни черти с такива от други обекти (или видоизменянето им до неузнаваемост). Например: Пегас, Сфинкс, ангели, корени вместо крака, чекмеджета на гърдите и корема и т.н.
  • Чрез смяна на местата на частите на даден образ. Например око на челото.
  • Чрез смяна на цвета или материала, от който са изградени характерите, като: снежен човек, стъклено тяло, тиквена глава и други.
  • Чрез поставяне на обектите в нехарактерна ситуация, обстоятелства, действия, взаимовръзки. Примерно: летящи кораби, повдигнато море, тигър изскачащ от устата на риба и т.н.
  • Чрез смяна на семантичното значение на образите или, казано по друг начин, да се извади обекта от собствената му смислова интерпретация. Например: да се добави или отнеме част от него или от средата му, за да започне да символизира нещо нехарактерно за него – чаша за шампанско пълна с облаци вместо с пяна, кораб с платна пуснати като хвърчила…
Сюрреалистичен етюд с капки | Fineluart
Сюрреалистичен етюд с капки – 120 лв.

Създаването на фантазен образ/ среда/ ситуация, само по себе си предполага създаване на сюрреалистична картина, въпреки че когато говорим за арт експерименти, резултатът е по-скоро ескиз или етюд с цвят.

За да бъде причислена една творба към сюрреалистичната живопис, в нея трябва да се включат и ирационални идеи, мечти, сънища или несъзнавани емоции. Макар и фантазна, ситуацията трябва да пресъздава свят със своя вътрешна логика, смислови взаимовръзки и единен сюжет.

Разбира се, арт експериментите с фантазен образ в сюрреалистичната живопис са неизменна част от творческия път на художника. Те обогатяват умението му да рисува, да видоизменя реалността спрямо концепцията си, да променя света и мисълта си, да допълва собственото си изкуство с идеи и образи…

А и са наистина интересни, разнообразни и вдъхновяващи…

И дори сюрреалистичната живопис да не е приоритет за художника, то креативността трябва да е водеща за развитието му като автор, но и като личност.

Споделете: