Картина за продажба и изкуство за изкуството? | Fineluart

Какво е картина за продажба и какво е изкуство за изкуството?

Четки и Палитри 17

И защо произведенията на изкуството се делят на лично творчество, комерсиална живопис и произведения на елитарното изкуство?

Разликата между картина за продажба и живопис, която може да се причисли като изкуство за изкуството, е предопределена от няколко обективни и субективни критерия:

  • На първо място това е целта на картината – ако е създадена според търсенето на пазара на изкуството, то тя се определя като комерсиална живопис, поради простата причина, че стремежът на автора е бил да достигне максималната й търговска стойност, поставяйки собствените си идеи на втори план. Това важи и за картините по поръчка, при чието създаване в още по-голяма степен се включва ролята на купувача.
  • За да наречем живописта лично творчество, то тя трябва да е рисувана единствено под ръководството на авторовите разбирания, без оглед на правилата за построяване на фигури, обеми, перспектива, светлосянка, композиция, цветова композиция и така нататък (дори и при изкривяването им в модерното изкуство има характеристики, по които се разбира целта на постигнатите в картината ефекти).
  • Произведението на елитарното изкуство е такова, когато то изцяло отрича комерсиалния ефект и се стреми към постигане на цели, познати в детайли само в съответните среди.

Разбира се, рядко една картина се вписва в напълно чист вид само в едно от горните определения. Произведенията на високото изкуство също се продават, комерсиалната живопис също притежава качествата на произведението на изкуството, а и двете са част от личното творчество на художника.

Цената на картината за продажба и стойността на произведението на изкуството

Когато се говори за цената на картината за продажба, обикновено, първата асоциация е, че авторът сам оценява творчеството си и себе си. Това е така, но в самооценката влизат и критерии като стил, пазарни тенденции, степен на популярност на художника и така нататък. Когато се говори за стойността на произведението на изкуството, извън контекста на пазара на изкуството, тогава оценката е доста по-субективна и, в повечето случаи, е доста по-висока.

Докато при продажбата на картината важат и правилата за търсен и предлагане, то когато се оценява творбата сама по себе си, се взимат пред вид единствено нейните характеристики от гледна точка на стилистика, техника, идея…

Именно идеята е това, което различава комерсиалната живопис от елитарното изкуство. Не че то е безидейно, но при него отсъства тази дълбочина на концепцията, която го отдалечава от нивото на масовия купувач.

 

Yandex.Metrica