Маслени картини – цени в галерия живопис Fineluart

Съвест - живопис с масло върху фазер

Тук са разгледани цените, но и принципите на ценообразуване по отношение на представената в сайта живопис, графика и рисунки или казано по друг начин: произведения на изкуството и маслени картини – цени в галерия живопис Fineluart.

Цените на маслените картини като числова стойност варират в рамките на 100 – 2000 лв. в зависимост от сложността на изпълнението, уникалността на идеята, техниката, стила,  вида изобразително изкуство, жанра и т.н.

Цените на рисунките, графиките и останалите произведения в галерия живопис Fineluart са в границите между 20 и 200 лв. и зависят от вида, жанра, техниката, сложността, уникалността, идеята и т.н.

Вижте галерия живопис Fineluart, където са показани всички произведения (с цени, продадени, непродаваеми) или вижте галериите с цени на картини за продажба по категории:

Цените на маслените картините по поръчка се формират единствено след уточнение на конкретните параметри (сложност, уникалност, техника, жанр, композиция, цветове и т.н.)

Критерии за формиране на цените на картините

Общество - маслена картина от Fineluart
Общество – продадена

Цените на картините са формирани по няколко критерия: на първо място това е субективният фактор и личната самооценка на художника по отношение не само на вложените идеи и труд, но и що се отнася до мястото му в съвременното българско изкуство и в частност – съвременната живопис. Като втори критерий се явява включването на съответното произведение на изкуството към даден проект, при който се цели по-висока продаваемост (например благотворителна кауза или конкретна изложба). Друг критерий може да бъде и дадена комерсиална оценка, най-вече когато става въпрос за рисунки и етюди.

* Цените на маслената живопис в галерия Fineluart могат да бъдат променяни по две причини: първо с оглед на преоценката на мястото на художествените произведения и рисунките в обективната действителност на съвременността и то според субективните критерии на автора. Второ: ако картината бъде включена в проект или изложба, при който се търси повече продаваемост, отколкото имиджово представяне на художника.

 

Споделете: