Жена – серия линогравюри

Жена – серия графики на линолеум от Любомира Попова

Серия линогравюри, всяка от които озаглавена Жена, разглеждат женствеността като основна идея. Тази серия графики на линолеум от Любомира Попова разкрива женското тяло като средоточие между нежността, живота и безкрая.

Линогравюрата е вид графика, при която върху плоча линолеум, чрез специални инструменти се издълбават линиите и щрихите. После върху плочата се полага мастило и се отпечатва чрез преса. Произведението на изкуството е отпечатъка. По този начин могат да се направят голям брой копия, които да бъдат почти идентични или да се различават по цвета на мастилото.

Композиция на серия линогравюри Жена

  • Всяка линогравюра от серията графики изобразява женско тяло в центъра на абстрактна композиция от елипси, окръжности и пространства. Жената е седнала върху краката си, ръцете й са зад главата, а косата й покрива лицето, гърдите и торса, разкривайки само загатнати контури.
  • Картината е съчетание от линии и щрихи с различна дебелина и посока.
  • Фонът на тези графики на линолеум е направен чрез кръстосани щрихи с вертикална и хоризонтална посока.
  • Вътре в елипсата щрихите са диагонални и вървят по формата на контура.
  • Елипсите и сферите в серията линогравюри са изобразени с по-плътни и дълбоки контури.
  • Женското тяло е линеарно нарисувано, с по-тънки и нежни линии.
  • Цветът на различните произведения на графичното изобразително изкуство е различен – черен, зелен, с един или няколко нюанса.
  • Композиционен център на серията линогравюри е жената, която се намира в центъра на листа.

Формите около женското тяло, което е център на творбите, са овални и едновременно се сливат и образуват една от друга, като по този начин се набляга върху идеята за кръговрат и безконечност. Жената седи сред тях разкривайки себе си, но и скривайки част от същността си.

В заключение: линогравюрите с наименование Жена от Любомира Попова Fineluart представлява серия графики, вдъхновени от женското начало и неговата способност да дарява живот, нежност, закрила, а и еротика.

Поръчайте по телефона: +359 896 25 55 86
или

Поръчайте по имейл:


    Споделете: