16 цитата от Иполит Тен, които ме вдъхновяват за живопис и изкуство

37 шева - картина с масло в топлата гама

Цитати от Иполит Тен за живописта и изкуството в контекста на историческото и безисторичното

Това, което най-вече ме вдъхновява във философията на Иполит Тен по отношение на живописта и изкуство, е начинът, по който вплита произведенията и идеите на авторите в техния конкретен исторически контекст, разграничавайки духа на епохата от безисторичното и възвишеното, което гениите успяват да вдъхнат на своите творби.

 • Художникът трябва да е способен да се забрави пред богатото съзвучие на червеното и зеленото, пред помръкването на светлината, която притъмнява и се променя, пред нюансите на коприната или на сатена, който в зависимост от пречупванията, потъванията и отдалечаването си приема отблясъците на опала, неясни огледални просветвания, незабележими синкави оцветявания.
 • Собствената стойност на цвета е огромна и значението, което художниците му отдават в живописта си, определя останалото в творчеството им.
 • Окото е гастроном, също като устата, а живописта е изключителният пир, който му се поднася.
 • Изкуството разкрива възвишени неща и ги разкрива на всички.
 • Шедьовър е това, в което най-голямата сила получава най-пълно развитие.
 • В една картина, статуя, поема, сграда, симфония всички въздействия трябва да бъдат еднопосочни.
 • Такава живопис, когато е успешна, отива отвъд живописта, тя е поезия – за твореца е важно да покаже религиозно чувство, философски откровения, общо виждане за живота; самият обект на пластичните изкуство – човешкото тяло, е пожертвано, подчинено е на някаква идея или на някакъв друг елемент на изкуството.
 • Законът, който постулира създаването на съвършената живопис, остава цял, когато в нея можем да открием състоянието на духа и нравите, от които тази живопис зависи.
 • Самият автор, разглеждан с цялостното си творчество, което е създал, не е изолиран. Съществува съвкупност, от която тоя е част, съвкупност, по-голяма от него самия и това е школата или фамилията от творци от една и съща страна и от едно и също време, на която той принадлежи.
 • Необходима е определена нравствена температура, за да се развият определени таланти, ако тя липсва, те не се раждат.
 • Живописта се ражда, тя успява, става завършена и физическата среда, която я заобикаля, както и националният гений, който я създава, й дават и й налагат нейните сюжети, типове и колорит.
 • И в изкуството, и в живописта трябва да се опише не външната проява на съществата и събитията, а съвкупността от техните взаимоотношения и зависимости, т.е. тяхната логика. Това е една по-висока характеристика на изкуството, което по такъв начин става произведение на интелекта, а не само на ръката.
 • Живописно състояние на духа, т.е. разположено между чистите идеи и чистите образи, енергични характери и жестоки нрави, способни да дадат познанието и вкуса за красивите телесни форми – това са условията в епохата на Ренесанса, които създават в Италия великата и съвършена живопис на човешкото тяло.
 • В епохите на зрелост, когато обществото е в пълно развитие, когато човекът е в средата на някое голямо поприще, в изкуството се появяват силните и страдащи типажи, драматичните или философските литератури.
 • За да се разбира и обича живописта, трябва окото да е чувствително за формите и цветовете, без да изпитва удоволствие, без обучение и школовка, от това да вижда един цвят до друг цвят, да е изтънчено в зрителните усещания.
 • Изворът е още по-красив от потока, защото това, което го поддържа, е свръхизобилие от смелост, разум, себеотрицание, воля и гений.

Вижте мои картини в галерия живопис Fineluart >>

Споделете: