16 цитата от Иполит Тен, които ме вдъхновяват за живопис и изкуство | Fineluart Gallery
 

16 цитата от Иполит Тен, които ме вдъхновяват за живопис и изкуство

37 шева - картина с масло в топлата гама

Цитати от Иполит Тен за живописта и изкуството в контекста на историческото и безисторичното

Това, което най-вече ме вдъхновява във философията на Иполит Тен по отношение на живописта и изкуство, е начинът, по който вплита произведенията и идеите на авторите в техния конкретен исторически контекст, разграничавайки духа на епохата от безисторичното и възвишеното, което гениите успяват да вдъхнат на своите творби.

 • Художникът трябва да е способен да се забрави пред богатото съзвучие на червеното и зеленото, пред помръкването на светлината, която притъмнява и се променя, пред нюансите на коприната или на сатена, който в зависимост от пречупванията, потъванията и отдалечаването си приема отблясъците на опала, неясни огледални просветвания, незабележими синкави оцветявания.
 • Собствената стойност на цвета е огромна и значението, което художниците му отдават в живописта си, определя останалото в творчеството им.
 • Окото е гастроном, също като устата, а живописта е изключителният пир, който му се поднася.
 • Изкуството разкрива възвишени неща и ги разкрива на всички.
 • Шедьовър е това, в което най-голямата сила получава най-пълно развитие.
 • В една картина, статуя, поема, сграда, симфония всички въздействия трябва да бъдат еднопосочни.
 • Такава живопис, когато е успешна, отива отвъд живописта, тя е поезия – за твореца е важно да покаже религиозно чувство, философски откровения, общо виждане за живота; самият обект на пластичните изкуство – човешкото тяло, е пожертвано, подчинено е на някаква идея или на някакъв друг елемент на изкуството.
 • Законът, който постулира създаването на съвършената живопис, остава цял, когато в нея можем да открием състоянието на духа и нравите, от които тази живопис зависи.
 • Самият автор, разглеждан с цялостното си творчество, което е създал, не е изолиран. Съществува съвкупност, от която тоя е част, съвкупност, по-голяма от него самия и това е школата или фамилията от творци от една и съща страна и от едно и също време, на която той принадлежи.
 • Необходима е определена нравствена температура, за да се развият определени таланти, ако тя липсва, те не се раждат.
 • Живописта се ражда, тя успява, става завършена и физическата среда, която я заобикаля, както и националният гений, който я създава, й дават и й налагат нейните сюжети, типове и колорит.
 • И в изкуството, и в живописта трябва да се опише не външната проява на съществата и събитията, а съвкупността от техните взаимоотношения и зависимости, т.е. тяхната логика. Това е една по-висока характеристика на изкуството, което по такъв начин става произведение на интелекта, а не само на ръката.
 • Живописно състояние на духа, т.е. разположено между чистите идеи и чистите образи, енергични характери и жестоки нрави, способни да дадат познанието и вкуса за красивите телесни форми – това са условията в епохата на Ренесанса, които създават в Италия великата и съвършена живопис на човешкото тяло.
 • В епохите на зрелост, когато обществото е в пълно развитие, когато човекът е в средата на някое голямо поприще, в изкуството се появяват силните и страдащи типажи, драматичните или философските литератури.
 • За да се разбира и обича живописта, трябва окото да е чувствително за формите и цветовете, без да изпитва удоволствие, без обучение и школовка, от това да вижда един цвят до друг цвят, да е изтънчено в зрителните усещания.
 • Изворът е още по-красив от потока, защото това, което го поддържа, е свръхизобилие от смелост, разум, себеотрицание, воля и гений.

Вижте мои картини в галерия живопис Fineluart >>

Поради липса на вафлички, Fineluart използва бисквитки. Те са част от функционалността на сайта и за да го използвате пълноценно, е необходимо да се съгласите с употребата им. Научете повече в Политика за поврителност

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close