Какво е творчески импулс?

Пейзаж - живопис по поръчка с маслени бои

Какво е творчески импулс за живопис, за създаване на художествено произведение и за самоусъвършенстване като художник?

Най-простичко казано творчески импулс е вътрешен порив на автора да създава, да твори, да развихри въображението си, да говори чрез изразните средства на изкуството.

По отношение на живописта и художествените произведения това са моментите, в които цялото същество на автора бива завладявано от вдъхновението. Що се отнася до самоусъвършенстването на автора в процеса на творческия и житейския му път, импулсът вече придобива по-мащабни параметри – с годините той укрепва, превръща се в постоянна величина, може да бъде предизвикван и дори контролиран (което не убива неговата първичност като дух, а очертава способността на артиста да бъде такъв, вместо да чака блиц-вдъхновението да го подтикне към творчество).

Какво е творчески импулс за живопис?

Мрежи 2 - Ръка, офорт - графика, част от диптих Мрежи
Мрежи 2 – Ръка – не е в наличност

Творчески импулс за живопис е онзи подтик, който кара художника не просто да създава картини с цвят, но и да мисли като живописец, да възприема света с една по-детайлна прецизност по отношение на нюансите и техните взаимодействия.

Вдъхновението за живопис у художника може да се появи по всяко време, но при живописеца е постоянна величина и с годините се превръща в неразривна част от Аз-а.

Какво е творчески импулс за създаване на художествено произведение?

Творчески импулс за създаване на художествено произведение е онзи момент, когато идеята се „явява“ пред художника в цялата си същност и величие. Когато артистът има визия за своята творба, представляваща сливането в едно цяло на вдъхновението, таланта, мисловната дейност и концепцията.

Какво е творчески импулс за самоусъвършенстване като художник?

Творчески импулс за самоусъвършенстване като художник е онзи вътрешен порив, който неизменно присъства в мисълта на артиста, който е част от подсъзнателните му стремежи и който е неизменно присъстващ детайл от съзнателното му мислене. Той е светоусещане и житейска философия. Той е част от Аз-а, контролира проявленията му, но и може да бъде контролиран като прояви.

Творческият импулс става все по овладяван по пътя на израстване на твореца като творец и като личност, докато в един момент отделните негови проявления не се слеят в едно цяло, а именно – творческата натура.

Споделете: