Стилизирана фигурална композиция

Стилизирана фигурална композиция – категория в галерия Fineluart, в която са подбрани произведения на изобразителното изкуство и живопис от Любомира Попова, които представляват едно- или многофигурни композиции, чийто рисунък е декоративен или стилизиран. Повечето картини са маслена живопис, но има и графика, рисунка, акварел, темпера. Стиловете, които влияят както върху цялостното творчество на художничката, така и върху представените тук картини са: сюрреализъм, абстракционизъм, кубизъм и експресионизъм. В категория „Стилизирана фигурална композиция“ можете да видите абстрактни портрети, линеарни пейзажи с човешка фигура, декоративни рисунки с цвят и много други.