Картини с фигура | Страница 2 от 4 | Fineluart

Картини с фигура

Тук са събрани картини с фигура в стил сюрреализъм от Любомира Попова Fineluart. Фитурата може да е човешка, животинска или фантазен образ. Видовете изобразително изкуство са: живопис, графика, рисунка. Някои от композициите са по-абстрактни или с влияние от кубизма. Други са по-схематични, рисувани па натура или по въображение.

Без име – цветна графика с кафяв контрабас

Без име – цветна графика с кафяв контрабас

Без име – цветна графика върху линолеум от Любомира Попова Fineluart

Без име – цветна линогравюра

Без име - цветна линогравюра

Без име – цветна линогравюра с контрабас от Любомира Попова Fineluart

Без име – линогравюра с контрабас

Без име - линогравюра с контрабас

Без име – цветна графика, линогравюра с музикант, отпуснат върху своя контрабас

 • Картината е ограничен тираж / предадена като награда в рамките на инициативата Не убивай дърво 2015
 • Размери: 21/ 29 см
 • Техника: линогравюра (цветна графика)
 • Създадена: 2004 г.
 • С рамка
 • Не е в наличност

Мрежи 2 – Ръка, офорт – графика, част от диптих Мрежи

Мрежи 2 - Ръка, офорт - графика, част от диптих Мрежи

Мрежи 2 – Ръка, офорт – графика от Любомира Попова Fineluart

 • Картината е ограничен тираж, част от серия графики
 • Размери: 21/ 29 см
 • Техника: офорт (графика)
 • Създадена: 2006 г.
 • С рамка
 • Не е в наличност

Yandex.Metrica