Пластове от монолит – концептуален проект живопис и изложба

Пластове от монолит – изложба на Любомира Попова

Философска идея, вплетена в концептуален проект живопис и реализирана чрез изложба маслени картини

Пластове от монолит е авторски концептуален проект живопис и изложба маслени картини на Любомира Попова Fineluart, чиято философска идея е реализирана чрез изразните средства на живописта, поезията и словото. В него изследвам взаимовръзките между минало, настояще и бъдеще, между копнеж и реалност, между понятията, заложени в паметта ни и способността ни да възприемаме действителността, единствено пречупвайки я през индивидуалните характеристика на личността.

В концептуалния проект живопис Пластове от монолит проследявам как авторът преодолява не само действителността, но и пластовете битие, които се натрупват с годините в монолитната структура на човешката същност, изразявайки онова, което е отвъд условността на понятията чрез изразните средства на изкуството.

Пластове от монолит – изложба живопис
Пластове от монолит – изложба живопис

Основната идея на този концептуален проект живопис е изградена върху контраста, но и единството между пластовете, характеризиращи личността и монолитната структура на екзистенцията на живописеца, чиито характеристики не могат да бъдат определени като отделени спрямо цялостта на Автора.

Пластове от монолит – изложба на Любомира Попова
Пластове от монолит – изложба на Любомира Попова

В Пластове от монолит изследвам измеренията на личноста на човека и измеренията на личността на твореца. В този концептуален проект обекта на изследването е автора, така че тези две неща са неразривно свързани – плод на едно единствено съзнание. И, все пак, разграничавам двете неща, защото авторът не може да се формира като автор без да е изградил себе си като личност.

Изложбата маслени картини към концептуалния авторски проект Пластове от монолит на Любомира Попова Fineluart, беше представена от д-р Бисера Вълева, една от изтъкнатите съвременни български живописци, преподавател по живопис и цветен етюд в Националната Художествена академия и в СУ Свети Климент Охридски.

 

 

Полиптих Пластове от монолит - маслена живопис
Полиптих Пластове от монолит – 2800 лв.

… Споменът, за разлика от фотографията, не запазва случката нито в негатив, нито в позитив. Наричаме реалност само това, което сме възприели като постулат за реалност – поредица от факти. Но фактите, сами по себе си, не създават истината, а тяхното тълкуване ражда различни истини.

Всяка година, всеки ден, всяка секунда в нас се натрупват пластове, които, с напредването на възрастта, се слепват все повече и повече, така че накрая идва момент, когато не можем да определим дали това, което си спомняме е това, което сме преживели или това, което би трябвало да сме преживели според моментните си нагласи.

Всички цветове достигат до повърхността на предмета, но ние виждаме само отразените. Винаги противопоставяме бялото на пъстротата, но именно когато виждаме бяло, всъщност виждаме седемте цвята със всички техни нюанси.

Способността на окото да възприема светлинните лъчи, отразявайки част от тях и поглъщайки друга, е физиологично обусловена, но информацията, която се поглъща от съзнанието е въпрос отначало на темперамент, впоследствие на възпитание и най-накрая – на характер.

Както светлината е единство, породено от пъстрота, така и съзнанието е неделимо цяло, съставено от сбор от представи. Представи – събирателен образ от нашите желания и опит, инстинкти и възпитание, от абстрактните и визуални понятия, които сме усвоили.

концептуален проект живопис от Любомира Попова Fineluart
2007 г.
прочетете целия текст (pdf)
вижте картините от този проект »
Пластове от монолит – стихотворение към проекта »
Бяло – стихотворение към проекта »

Споделете: