22 цитата за живопис и изкуство от Fineluart (Любомира Попова)

Любомира Попова Fineluart

Мисли и цитати за живопис и изобразително изкуство от Любомира Попова Fineluart (художник-сюрреалист)

 

Описвайки своето творчество, Любомира Попова Fineluart е сътворила множество авторски мисли за живопис и изкуство. Нейното творчество е повлияно основно от стилове като сюрреализъм, кубизъм, импресионизъм, експресионизъм, абстракционизъм, а това от своя страна е резултат от нейното светоусещане на художник-сюрреалист, както и от любовта й към философията и естетиката като философска дисциплина.

 1. Аз съм живописец по рождение, художник по призвание, артист по душа.
 2. Еманципацията на изкуството от занаятчийството в културологичен план и овладяването на екзистенциалните измерения на Аз-а във философски план, окрилява твореца да разгърне възможностите си за свободно придвижване из пространството и отвъд него.
 3. Именно в съзидателния акт, художникът надскача физическите ограничения на духа, за да въплъти абстрактните си идеи в материя – посредник между собственото му съзнание и съзнанието на зрителя.
 4. Обичам маслената боя, защото стои по-тежко върху картините от другите материали, защото чрез нея много по-осезаемо мога да усетя съпротивлението на материала.
 5. Живопис наситена със символика говори, но ако е създадена единствено с цел да пресъздава природата, зя изглежда по-скоро статична.
 6. Снемането на границата между живот и изкуство дава на автора само илюзорна свобода. И, все пак, в развитието си всеки индивид има нужда да се отрече от традиционното, за да наложи жизнеността си като истина.
 7. Модерният творец не търси – той открива и преоткрива света, такъв, какъвто е, за да го пресътвори такъв, какъвто би могъл да бъде. Или да не бъде!
 8. Новото не може да бъде надстройка. То трябва да започне на чисто, за да бъде наистина ново.
 9. Устремът към висините в готическата архитектура и завладяващата хармония на католическата меса, разтваряща се в мистичния полумрак на витража могат да послужат за убежище единствено на „този, който разпъва на кръст надеждата си и си запазва само кръста“.
 10. Когато се събуждам, вярвам че съм по-силна от вчера.
 11. Дълбочина и три убежни точки отвъд понятието „измеримо“… Безбрежие от небеса след ъперкът в понятието за „съдба“.
 12. Цветовете са емоциите на света. Начинът, художникът да изрази себе си – да достигне до същата онази струна в човешката душа, чрез която възприемаме природата и всички нейни нюанси.
 13. Свободата да твориш е еманципирането на духа от ограниченията на стереотипите – умението да пречупиш образите на действителността и да я пресъздадеш наново.
 14. Това, което изразявам чрез живописта си, зависи не само от моята идея, но и от нагласата на зрителя. То е родено от моя свят, за да се превърне в емоционално огледало за този, който успее да проникне зад формата и цвета и да усети чистата емоция.
 15. Създавам живопис при вътрешно напрежение – едно особено чувство, което не ми дава мира, което ме кара да виждам всяко нещо около себе си като сюрреалистичен образ и което може да бъде потушено единствено чрез живописта.
 16. Чрез изкуството можем да преодолеем на границите между бит и душевност и, овладявайки вътрешните хоризонти, да надживеем времето.
 17. Изкуството е преодоляване на физическото пространство чрез пътешествието; на историческите граници чрез вярата; на вътрешните бариери чрез избора; на материята чрез волята.

Навлизаме в живота окървавени, голи и уплашени до смърт…
Нахлуваме в деня си кални, мрачни, недоносени и недостойни…
Преминаваме през живота разхвърляни, дрипави, нечисти…
Навън от себе си показваме само лъскав хастар, защото сме обърнали лицето си навътре…
Вървим напред с отговорност, увереност и с неизбежната гордост от постижения, които са съизмерими единствено с онзи аршин, изобретен от нас самите.

Project Arthouse - художник Любомира Попова
Project Arthouse – художник Любомира Попова
 1. Важна е не самотата на твореца, а умението да остане сам със себе си, умението да подчини негативните мисли така, че да му служат, вместо да го разяждат отвътре – само тогава творческият акт се превръща в катарзис.
 2. Всяка година, всеки ден, всяка секунда в нас се натрупват пластове, които, с напредването на възрастта, се слепват все повече и повече, така че накрая идва момент, когато не можем да определим дали това, което си спомняме е това, което сме преживели или това, което би трябвало да сме преживели според моментните си нагласи.
 3. Както светлината е единство, породено от пъстрота, така и съзнанието е неделимо цяло, съставено от сбор от представи.
 4. Изкуството е поривът, а вдъхновението е разрушителната сила, които завладяват цялото същество на художника, за да превърнат фантазиите му в живопис, за да изтръгнат от дълбините на душевността му силата и решителността да покори хоризонтите отвъд белотата на платното.
 5. За мен картината не е просто произведение за продажба, а цял един свят и удоволствието да я имаш в дома си е в това тя да те провокира към различни усещания всеки път, когато я погледнеш.

 

Вижте мислите за живопис и изобразително изкуство от Fineluart (Любомира Попова) облечени в цвят в галерията й >>

Споделете: