Разкаяние – мултимедиен видео клип от Любомира Попова Fineluart

Разкаяние - мултимедия

Авторски мултимедиен клип на художничката Любомира Попова Fineluart

Разкаяние е авторски мултимедиен видео клип от Любомира Попова Fineluart, създаден през 2008 година в стил сюрреализъм, който изследва вътрешните борби и състояния, които изпитва индивидът вследствие на чувството за вина.

Във видеото се редуват сцени и образи, движение и статични елементи, застиване и световъртеж. И всичко това е подчинено на идеята за вътрешната борба между принципи и предразсъдъци, блянове и страхове, надежди и реалии. Някои образи са бързи и отсечени. Други се наслагват един върху друг. Трети се приплъзват плавно. Бледи са, наситени с емоции, отривисто бягат или нежно се просмукват в битието. Тази мултимедия прилича на колаж от чувства, пресъздадени от образи, които могат да се впишат в определението за символика. Не само общоприети символи, но и вътрешни такива, действителни само а индивида, в чието подсъзнание са родени, съществуват и с което ще загинат.

В този мултимедиен видео клип има вина, гняв, покой, напрежение, скорост, статика, лутане в пространството, целенасоченост, както и цялата палитра от чувства, характерна за същността на човешката природа.

Авторски проект мултимедия – част от цялостното визуално изкуство на Fineluart

Разкаяние е авторски проект мултимедия, разработен през като студентски арт проект на Любомира Попова Fineluart, а образите, включени в него са част от творчеството на автора, като това прави този видео клип произведение на цялостното визуално изкуство, създавано от художника.

Разработеното в момент на вдъхновение мултимедийно произведение на изкуството се отличава с еклектично звучене, тъй като съчетава както видео, така и снимки и образи от картини. Те могат да се движат или да се явяват като статични сенки в процеса на общото движение, но винаги следват основната концепция на авторския мултимедиен проект за разкаянието като част от подсъзнателните процеси на индивида и личността.

Разкаяние е мултимедиен видео клип, чието сюрреалистично звучене го прави носител на вътрешните борби, свързани с провинението, разкаянието и нуждата от прошка.

Споделете: