Графика – суха игла

Изобразително изкуство създадено посредством техниката суха игла

Графика се нарича онзи вид изобразително изкуство, при който, посредством различни технологии за печат, художникът изгражда обемите на базата на контраста между светлината и сенките, а не чрез контраста между студените и топли цветни нюанси, дори когато в графиката присъстват цветове. На тази странца са покзани творби на графичното изобразително изкуство от Любомира Попова Fineluart.

Цветна графика – суха игла

Цветната графика тук е застъпена чрез техниката суха игла. Характерно за графичното изобразително изкуство на Любомира Попова е неговото живописно звучене, което е още по-ясно изразено, когато е използван цвят (или цветове) при изграждането му.

При сухата игла щрихите се издълбават с игла върху плака, като именно те са носителите на цвета при отпечатъка.

Поръчайте по телефона: +359 896 25 55 86
или

Поръчайте по имейл:


    Споделете: