Графика – графично изобразително изкуство от Любомира Попова Fineluart

Графика – изобразително изкуство създадено посредством различни технологии за печат

Графика се нарича онзи вид изобразително изкуство, при който, посредством различни технологии за печат, художникът изгражда обемите на базата на контраста между светлината и сенките, а не чрез контраста между студените и топли цветни нюанси, дори когато в графиката присъстват цветове. На тази странца са покзани творби на графичното изобразително изкуство от Любомира Попова Fineluart.

Черно-бяла графика – линогравюра, суха игла, офорт

Техниките, използвани в черно-бялата графика от Любомира Попова Fineluart, са линогравюра, суха игла и офорт. Линогравюрата е високопечатна графика, а другите две са дълбокопечатни техники. Черно-бялата графика се нарича така, защото е изградена на базата на съчетанието между черния цвят на мастилото и бялата повърхност на листа. Композициите са изградени така, че рисунъкът и светлосянката се превръщат в основни изразни средства.

Цветна графика – линогравюра, суха игла

Без име – графика в охра
Без име – 90 лв.

Цветната графика тук е застъпена чрез техниките линогравюра и суха игла. Характерно за графичното изобразително изкуство на Любомира Попова е неговото живописно звучене, което е още по-ясно изразено, когато е използван цвят (или цветове) при изграждането му.

Линогравюра, суха игла и офорт в графиките на Fineluart

Линогравюра, суха игла и офорт са техниките, използвани при създаването на графиките на Fineluart.

  • При линогравюрата композицията се издълбава върху линолеум, като при отпечатването се прехвърля от повърхността на линолеума, а изрязаните части остават като бели щрихи, линии и петна.
  • При сухата игла щрихите се издълбават с игла върху плака, като именно те са носителите на цвета при отпечатъка.
  • При офорта тъмните линии и петна биват разядени чрез киселина селд това прехвърлени върху листа чрез печата.
Yandex.Metrica