Какво е живописец по рождение?

Четки и Палитри 23

Какво е да бъдеш художник, който създава живопис и как изглеждат света и изкуството от тази позиция?

Да си живописец по рождение е определено светоусещане, един особен вид нагласа към света и изкуството, една различна позиция на възприемане на действителността, но и на сътворяване на реалности под връхлитащите пориви на вдъхновението.

Да бъдеш художник, който създава живопис и да бъдеш артист и автор на картини – това не са просто сбор от придобити умения и знания, а способността да се вглеждаш в детайлите, да възприемаш цветовете и да се вдъхновяваш от тях непрекъснато. За художника света и изкуството нямат ясно очертани граници, но и не са една монолитна цялост. Те се припокриват, раждат се едно от друго, служат за вдъхновение, но и за опора. За него „изкуство за изкуството“ не е термин, а неговото естествено състояние на духа.

Живописецът по рождение, картините в него и раждането светове от нюанси

 

Полет - живопис, картина с маслени бои
Полет – продадена

Живописецът по рождение носи картините в себе си и ражда светове от нюанси. Той е пълноценна част от света, но може и да го гради наново според собствените си представи, мечти, а и страхове. Носи световете в себе си, неговите идеи са изкуство сами по себе си. Живописта е вид изобразително изкуство, но за художника е естествен начин на изразяване на мисли, чувства и идеи.

Живописецът по рождение не си задава въпроси от типа Как да намирам вдъхновението и да раждам страхотни идеи? Той притежава фантазията в себе си и намира вдъхновението навсякъде в реалността – всеки предмет, детайл, мирис или чувство могат да бъдат повод за създаване на етюд, картина, шедьовър.

Творецът непрекъснато развива своите умения за рисуване, познания за изразни средства, обща култура, житейски опит, лични и професионални цели. Учат се начините за създаване на живопис и изкуство, а мисленето на художник и гледната точка на живописец са нещо, което артистът просто притежава. То може да бъде обогатявано, но не и придобито.

Затова талантът е нещо толкова ценно и съкровено – защото е част от същността и емоционалността.

Споделете: