Какво е супрематизъм или за отказа от цвят в абстрактната живопис?

Четки и Палитри 66

Защо създателят на супрематизма Казимир Малевич създава серията Бяло върху бяло като по-висша степен на абстрактна живопис?

След тирадата от въпроси в заглавията става ясно, че ако се запознаем с идеите, вдъхновили абстрактната живопис и супрематизма, както и с концепцията на руския художник Казимир Малевич, ще успеем да ги разберем. От друга страна, би било по-лесно и ясно да отговорим на всеки от въпросите по отделно, за да узнаем защо супрематизма е наречен по-висша степен на абстрактното изобразително изкуство и как се стига до създаването на серията Бяло върху бяло.

Какво е супрематизъм?

Супрематизъм е стил в абстрактната живопис, създаден през 20 век като една по-висша форма на абстракционизма (наименованието произхожда от френската дума supreme означаваща висш, върховен). Първата супрематична картина е Черен квадрат на бял фон, чиято основна концепция застъпва идеите за максималното отдалечаване от материалното.

За да достигне до своя уникален стил, Малевич преминава през стилове като импресионизъм, кубизъм, футуризъм, неопримитивизъм и абстракционизъм. Художникът търси живописта като цел сама по себе си, стреми се към сливането с космичното и пустотата, търси начини да изрази обективността на реалността чрез освобождаване от копирането такова, каквото то присъства в реалистичната живопис. Авторът започва да създава геометрични форми, в които личи както присъствието на човешката ръка, така и динамиката на вложената в творбата идея. Изхождайки от своя черен квадрат, той развива картините си като все по-разчупени композиции с все повече форми и съчетания между тях.

Защо Казимир Малевич стига до отказ от цвят в абстрактната живопис и с каква идея е създадена серията Бяло върху бяло?

Казимир Малевич стига още по-далеч в търсенията си относно абстрактната живопис чрез отказа от цвета като градивен елемент. Това не е подчинено на лични творчески търсения, а на концепции в крак с цялостното развитие на науката, техниката и дори космологията.

Като цяло, стиловете формирани в началото и средата на 20 век, са вдъхновени от откритията на научно-технически прогрес, които артистите влагат в своите изследвания и търсения що се отнася до изобразяването на реалността. Живописта вече не изпълнява функциите на реалистично пресъздаване на обекти така, както това се разбира от консервативно настроената публика, а напротив – самото разбиране за „реалистично пресъздаване“ се променя.

Това личи и в супрематизма и серията Бяло върху бяло, където белият цвят е олицетворение на светлината и способностите на човека да я възприема. Светлината е бяла, но съдържа в себе си седем цвята с неограничен брой нюанси. По същия начин виждаме белия цвят като еднороден, но осъзнаваме, че той е съвкупност от тоналности. Знаем, че живописта се създава чрез взаимодействие от цветове и по същия начин трябва да възприемем бялото като най-съвършеното взаимодействие между тях.

Както супрематизма е по-висша степен на абстрактната живопис, така и бялото е една по-висша форма на живописта по принцип.

 

Вижте Пластове от монолит – концептуален авторски проект от Любомира Попова Fineluart, който отчасти е вдъхновен от супрематизма, а и от философията на Малевич >>

Споделете: