Какво е рисунка с акварел?

Етюд с акварел - безсюжетна живопис

Рисунка с акварел – същност и цели. Разлика между рисунка и картина с акварел.

Същността на рисунката с акварел съвпада със същността на рисунката по принцип, що се отнася до основните й характеристики, но се различава по техниката, с която е направена. Основната и най-важна разлика между рисунка и картина с акварел е в поставените от художника цели при създаването й.

Същност на рисунката с акварел и цели, които си поставя художника рисувайки с акварелни бои

Художникът създава рисунки, когато иска да нахвърля свои идеи, да очертае параметрите на свое бъдещо художествено произведение или иска да упражнява уменията си. Създавайки рисунка с акварелни бои, той може да полага основите на създаването на своя живопис, да усъвършенства уменията си при използване именно на тази техника или просто да експериментира с неограничените възможности на тези бои.

Трета картина арт проект Кучето от южния квартал
Кучето от южния квартал 3 – не е в наличност

Рисувайки с акварелни бои, авторът спазва основните принципи на акварелната живопис – велатурната техника; играта с контрастите при размитите петна и категоричните контури; нанасянето на боята върху суха и мокра повърхност; наслояването на различни по плътност цветни петна; смесването на нюансите върху листа; преливането на полутоновете; рисуване върху различни хартии с различни четки. Овладявайки контрола върху разливането на боята при нанасяне в различни ситуации и по отношение на различни обекти, форми и сюжети, художникът е готов да превърне своята живопис с акварел в произведение на изящното изкуство.

Разлика между рисунка и картина с акварел

Разликата между рисунка и картина с акварел се корени в целта, с която бива създавана – дали е упражнение, нахвърляна скица или самостойна творба носеща идеи и емоции, които да достигнат до зрителя.

Картината с акварел е произведение на изящното изкуство за разлика от рисунката с акварел, която е по-скоро средство за художника да експериментира.

Разбира се, рисунката с акварел също може да бъде самостоятелно произведение на изкуството, стига артистът да е вложил в нея съответната концепция и да е създал така, че всички нейни отделни части да сочат именно към вложената идея (поотделно и като съвкупност).

Споделете: