Как да нарисувам светлосянка и обем?

Четки и Палитри 51

Рисуване на обемни форми посредством светлосянка – от тъмно към светло и от студено към топло

Как да нарисувам светлосянка и обем? Това е въпрос, който всеки художник е задавал на определен етап от развитието си. Каквото и въображение да има автора, колкото и талант да притежава, рисуването от натура е единственият начин да се опознае формата, обема, перспективата и цветовата композиция. Освен това пресъздаването на действителни образи посредством методиките на изобразителното изкуство са перфектния начин да се тренира ръката, а и съзнанието за изобразяване на отделни детайли и цялостни композиции.

Рисуването на обемни форми посредством светлосянка може да стане чрез два основни типа изграждане на светлините и сенките в изображението, а именно:

 • От тъмно към светло – този похват е характерен за графиката и рисунката, но може и да се използва при рисуване с цветове, когато за светлините и сенките се използват тъмни и светли нюанси на един цвят.
 • От студено към топло – този похват отличава живописта от останалите видове изобразително изкуство, тъй като именно цветът и съчетанието на неговите нюанси са водещи за изграждането на произведението на изкуството. При този метод има една особеност – това дали светлината ще е по-студена от сянката зависи не само от решението на художника, а от източника на осветление. Ако обектът е осветяван от слънцето, светлината е по-топла от тъмната част, а при изкуствено осветление е обратното.

Изграждане на обем и светлосянка

При изграждането на обем и светлосянка трябва да се изобразят няколко няколко основни елемента. Това са:

Етюд 2 - рисунка с молив от Любомира Попова Fineluart
Етюд 2 – 90 лв.
 • Колонна сянка – най-тъмната част на обекта. Тя „върви“ по линията на формата, но не стига до нейния край, тъй като след нея следва рефлекс, който е с една степен по-светъл.
 • Светлина – най-светлата част на обекта. Между нея и колонната сянка има плавен преход на тоновете. Тя не стига до края на обекта, тъй като между нея и контура има рефлекс, който е с една степен по-тъмен.
 • Рефлекси – чрез тяхното изобразяване се подсказва най-категорично материалът, от който е изработен предмета – при по-гладки и блестящи предмети има повече и по-рязко нарисувани рефлекси. Когато става въпрос за живопис – те се изобразяват посредством тонове, взети от околната среда.
 • Хвърлена сянка – нейното разположение и степен на изсветляване подсказват стъпването на обекта на повърхността и силата на светлината, падаща върху образа.

Всички останали способи за изграждане на светлосянка и обем зависят от вида изобразително изкуство и материала, с който се рисува/ живописва:

Сам - рисунка с молив върху хартия
Сам – 40 лв.
 • При графиката и рисунката имат значение щрихите и черните и бели петната, както и преливането от тъмно към светло.
 • В маслената живопис има значение колко са пастьозни мазките и, съответно – колко са плавни преходите между цветовете.
 • При акварела има значение наситеността на тоновете и използваното количество вода при преливането между нюансите.
 • За техники като сух пастел и въглен им значение дали щрихите се нанасят чрез косо или полегато положение на пастела/ въглена.
 • За рисунката с туш е важно как се съчетават щрихите с писеца и петната от четката.

Как да нарисувам светлосянка и обем не е въпрос, който художникът спира да си задава, когато усвои принципните начини за построяването им, а решение, което взима за всяка конкретна творба, особено когато става въпрос за модернистични картини, при които той изменя каноните, за да постигне изкривяване на действителността в името на концепцията.

Споделете: